Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Separation of Fe and Mn from Manganiferous Iron Ores via Reductive Acid Leaching Followed by Magnetic Separation

MINING METALLURGY & EXPLORATION, cilt.37, sa.1, ss.297-309, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Preparation of synthetic carnallite and amorphous silica from chromite beneficiation plant tailings

GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI-MINERAL RESOURCES MANAGEMENT, cilt.33, ss.5-23, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Comparison of coal-based energy production with other resources to determine an effective method in Turkey

ENERGY SOURCES PART B-ECONOMICS PLANNING AND POLICY, cilt.12, sa.3, ss.282-288, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

PURIFICATION OF FELDSPAR FROM COLORED IMPURITIES USING ORGANIC ACIDS

PHYSICOCHEMICAL PROBLEMS OF MINERAL PROCESSING, cilt.53, sa.1, ss.150-160, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Assessment of Rock Aggregate Quality Through the Analytic Hierarchy Process (AHP)

GEOTECHNICAL AND GEOLOGICAL ENGINEERING, cilt.38, sa.5, ss.5075-5096, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Artık malzemelerden Box Behnken test dizaynı kullanılarak hafif geopolimer beton üretimi

Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Dergisi, cilt.11, sa.2, ss.689-700, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

EXTRACTION OF LANTHANUM AND CERIUM FROM A BASTNASITE ORE BYDIRECT ACIDIC LEACHING

Bilimsel Madencilik Dergisi, cilt.59, sa.2, ss.85-92, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Zeolite Synthesis by Alkali Fusion Method Using Two Different Fly Ashes Derived From Turkish Thermal Power Plants

Bilimsel Madencilik Dergisi, cilt.59, sa.1, ss.7-14, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Effective Processing of Specularite Ore by Wet Magnetic Separation and Reverse Flotation Techniques

HITTITE JOURNAL OF SCIENCE & ENGINEERING, cilt.6, sa.3, ss.201-208, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Evolution of Energy Strategies in Turkey: Forecasts by Time Series

Journal of Energy Research and Reviews, cilt.1, sa.4, ss.1-16, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Spekülarit Cevherinin Kalite Özelliklerinin İyileştirilmesi

Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlik Fakültesi Dergisi, cilt.31, ss.293-300, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Kromit Konsantrasyon Tesisi Artıklarından Magnezyum Sülfat MgSO4 Sentezi

Madencilik, cilt.54, ss.37-46, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Adana Aladağ Kromit Zenginleştirme Tesisi Artıklarından Kromit Kazanımı

Çukurova Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.32, ss.137-146, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Elazığ Ferrokrom Tesisi Cüruflarının Agrega Özelliklerinin Araştırılması

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.28, ss.77-88, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Effect of High Temperature on the Strength of Geopolymer Concrete Produced from Industrial Tailings

6 th International Conference on Materials Science and Nanotechnology For Next Generation (MSNG2019), Niğde, Türkiye, 16 - 18 Kasım 2019, ss.364-370 Creative Commons License

Synthesis of Calcium Magnesium Acetate (CMA) Deicer from Dolomite

6 th International Conference on Materials Science and Nanotechnology For Next Generation (MSNG2019), Niğde, Türkiye, 16 - 18 Kasım 2019, ss.357-363 Creative Commons License

Magnetic separation of iron ores after hematite-magnetite conversion

5 th International Conference on Materials Science and Nanotechnology For Next Generation (MSNG-2018), Kapadokya, Türkiye, 4 - 06 Ekim 2018

TÜRKİYE’DEKİ İŞ KAZALARININ BAZI ÜLKELERLE KIYASLANMASI

II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, Adana, Türkiye, 4 - 05 Mayıs 2018, cilt.3, ss.279-292

TÜRKİYE’DEKİ İŞ KAZASI KAYNAKLI ÖLÜMLERİNİSTATİSTİKSEL DEĞERLENDİRMESİ

II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, Adana, Türkiye, 4 - 05 Mayıs 2018, cilt.3, ss.293-303

KROMİT ZENGİNLEŞTİRME TESİSİ ARTIKLARININ GERİKAZANIMI ÜZERİNE DENEYSEL BİR ÇALIŞMA: ADANAALADAĞÖRNEĞİ

ULUSLARARASI MADENCİLİK VE ÇEVRE SEMPOZYUMU, Bodrum, Türkiye, 27 Eylül - 29 Aralık 2017, ss.1015-1028

EMPIRICAL APPLICATIONS OF FINE-KINNEY AND FAULTTREE RISK ANALYSIS METHODS FOCUSED ON THERISKS IN ORE DRESSING PLANTS

International Symposium on Occupational Health and Safety in Mining’2017, Adana, Türkiye, 2 - 03 Kasım 2017, ss.788-797

Doğu Akdeniz ve KKTC SAHİL KUMLARINDAKİ AĞIR METAL DAĞILIMININ İNCELENMESİ

Uluslararası Maden işletmelerinde iş güvenliği semp., Adana, Türkiye, 2 - 03 Kasım 2017

DOĞU AKDENİZ VE KKTC SAHİL KUMLARINDAKİ AĞIRMETAL DAĞILIMLARININ İNCELENMESİ

International Symposium on Occupational Health and Safety in Mining’2017, Adana, Türkiye, 2 - 03 Kasım 2017, ss.739-757

Upgrading the Chromite Content in the Silica Fume by AlkaliAgitating Leaching

2nd InternaƟ onal Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017), Adana, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2017, ss.1057-1060

A research for the Characterization of Coastal Sands in East Mediterrainean and TRNC by ArcGİS

Uluslararası Symposium on GİS Application, Çanakkale, Türkiye, 18 - 21 Ekim 2017

Metal Döküm işlerinin İş Güvenliği Yönünden İncelenmesi

Uluslararası maden İşletmelerinde İşçi Sağlığı, Adana, Türkiye, 2 - 03 Ekim 2017

Hydrothermal Synthesis of Zeolite Na-P1 from Sugözü Thermic Power Plant Fly Ashes

4th Internatıonal conference on materials science and nanotechnology for next generation (MSNG2017), Saray Bosna, Bosna-Hersek, 28 - 30 Haziran 2017

Effect of Basaltic Pumice Aggregate Addition on the Strength of Fly Ash Based Lightweight Geopolymer Concrete

4th Internatıonal conference on materials science and nanotechnology for next generation (MSNG2017), Sarajevo, Bosna-Hersek, 28 - 30 Haziran 2017, ss.29

BENEFICIATION OF SORGUN LIGNITS BY FLOTATION

Uluslararası Katılımlı 40. Yıl Jeoloji Sempozyumu, Adana, Türkiye, 3 - 06 Mayıs 2017, ss.193-194

Determination of Fine Grinding Characteristics of Some Industrial Ores by Stirred Ball Mill

1st International Mediterranean SCIENCE AND ENGINEERING CONGRESS, Adana, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2016, ss.341-346

Fly Ash and Industrial Slag Based Geopolymer Concrete Production

1st International Mediterranean SCIENCE AND ENGINEERING CONGRESS, Adana, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2016, ss.4071-4076

OHS Problems in Basic Ore Beneficiation Plants of Adana Region and Investigation of Dangers in terms of Risk Analysis

8th International Conference On Occupational Safety & Health, İstanbul, Türkiye, 8 - 11 Mayıs 2016

İSG Yönünden Cevher Hazırlama Proseslerindeki Problemler ve Önerilen Çözümler

Maden İşletmelerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu, Adana, Türkiye, 21 - 22 Aralık 2015, ss.275-288

Türkiye deki Fosil Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Sürdürülebilir Madenciliğe Genel Bir Bakış

V. Madencilik ve Çevre Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 26 - 27 Kasım 2015, ss.15-29

REMOVAL OF IRON CONTENT IN FELDSPAR ORES BY LEACH ING WITH ORGANIC ACIDS

XVI Balkan Mineral Processing Congress, Belgrade, Sırbistan Ve Karadağ, 15 - 17 Haziran 2015, ss.761-766 Creative Commons License

Investigation of the Enrichment Possibilities of Teckrom Mining Company Tailings

14th International Mineral Processing Smyposium, Aydın, Türkiye, 15 - 17 Kasım 2014, ss.183-190

Investigation of the beneficiation of low grade manganese ores Düşük tenörlü manganez cevherlerinin zenginleştirilmesinin araşti{dotless}ri{dotless}lmasi{dotless}

23rd International Mining Congress and Exhibition of Turkey, IMCET 2013, Antalya, Türkiye, 16 - 19 Nisan 2013, cilt.2, ss.951-958 identifier