Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Evolution of Energy Strategies in Turkey: Forecasts by Time Series

Journal of Energy Research and Reviews, cilt.1, ss.1-16, 2018
Link

Spekülarit Cevherinin Kalite Özelliklerinin İyileştirilmesi

Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlik Fakültesi Dergisi, cilt.31, ss.293-300, 2016
Link

Adana Aladağ Kromit Zenginleştirme Tesisi Artıklarından Kromit Kazanımı

Çukurova Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.32, ss.137-146, 2015

Elazığ Ferrokrom Tesisi Cüruflarının Agrega Özelliklerinin Araştırılması

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.28, ss.77-88, 2013

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Magnetic separation of iron ores after hematite-magnetite conversion

5 th International Conference on Materials Science and Nanotechnology For Next Generation (MSNG-2018), Kapadokya, Türkiye, 4 - 06 October 2018

TÜRKİYE’DEKİ İŞ KAZASI KAYNAKLI ÖLÜMLERİNİSTATİSTİKSEL DEĞERLENDİRMESİ

II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, Adana, Türkiye, 4 - 05 May 2018, cilt.3, ss.293-303
Link

TÜRKİYE’DEKİ İŞ KAZALARININ BAZI ÜLKELERLE KIYASLANMASI

II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, Adana, Türkiye, 4 - 05 May 2018, cilt.3, ss.279-292
Link

KROMİT ZENGİNLEŞTİRME TESİSİ ARTIKLARININ GERİKAZANIMI ÜZERİNE DENEYSEL BİR ÇALIŞMA: ADANAALADAĞÖRNEĞİ

ULUSLARARASI MADENCİLİK VE ÇEVRE SEMPOZYUMU, Bodrum, Türkiye, 27 September - 29 December 2017, ss.1015-1028

EMPIRICAL APPLICATIONS OF FINE-KINNEY AND FAULTTREE RISK ANALYSIS METHODS FOCUSED ON THERISKS IN ORE DRESSING PLANTS

International Symposium on Occupational Health and Safety in Mining’2017, Adana, Türkiye, 2 - 03 November 2017, ss.788-797
Link

Doğu Akdeniz ve KKTC SAHİL KUMLARINDAKİ AĞIR METAL DAĞILIMININ İNCELENMESİ

Uluslararası Maden işletmelerinde iş güvenliği semp., Adana, Türkiye, 2 - 03 November 2017

Upgrading the Chromite Content in the Silica Fume by AlkaliAgitating Leaching

2nd InternaƟ onal Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017), Adana, Türkiye, 25 - 27 October 2017, ss.1057-1060
Link

A research for the Characterization of Coastal Sands in East Mediterrainean and TRNC by ArcGİS

Uluslararası Symposium on GİS Application, Çanakkale, Türkiye, 18 - 21 October 2017

Metal Döküm işlerinin İş Güvenliği Yönünden İncelenmesi

Uluslararası maden İşletmelerinde İşçi Sağlığı, Adana, Türkiye, 2 - 03 October 2017

Hydrothermal Synthesis of Zeolite Na-P1 from Sugözü Thermic Power Plant Fly Ashes

4th Internatıonal conference on materials science and nanotechnology for next generation (MSNG2017), Saray Bosna, Bosna-Hersek, 28 - 30 June 2017
Link

Effect of Basaltic Pumice Aggregate Addition on the Strength of Fly Ash Based Lightweight Geopolymer Concrete

4th Internatıonal conference on materials science and nanotechnology for next generation (MSNG2017), Sarajevo, Bosna-Hersek, 28 - 30 June 2017, ss.29
Link

BENEFICIATION OF SORGUN LIGNITS BY FLOTATION

Uluslararası Katılımlı 40. Yıl Jeoloji Sempozyumu, Adana, Türkiye, 3 - 06 May 2017, ss.193-194
Link

Determination of Fine Grinding Characteristics of Some Industrial Ores by Stirred Ball Mill

1st International Mediterranean SCIENCE AND ENGINEERING CONGRESS, Adana, Türkiye, 26 - 28 October 2016, ss.341-346
Link

Fly Ash and Industrial Slag Based Geopolymer Concrete Production

1st International Mediterranean SCIENCE AND ENGINEERING CONGRESS, Adana, Türkiye, 26 - 28 October 2016, ss.4071-4076
Link

OHS Problems in Basic Ore Beneficiation Plants of Adana Region and Investigation of Dangers in terms of Risk Analysis

8th International Conference On Occupational Safety & Health, İstanbul, Türkiye, 8 - 11 May 2016
Link

İSG Yönünden Cevher Hazırlama Proseslerindeki Problemler ve Önerilen Çözümler

Maden İşletmelerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu, Adana, Türkiye, 21 - 22 December 2015, ss.275-288

Türkiye deki Fosil Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Sürdürülebilir Madenciliğe Genel Bir Bakış

V. Madencilik ve Çevre Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 26 - 27 November 2015, ss.15-29

Removal of Iron Content in Feldspar Ores by Leaching with Organic Acids

XVI. Balkan Mineral Processing Congress, Belgrade, Sırbistan Ve Karadağ, 17 - 19 June 2015, ss.761-766

Investigation of the Beneficiation of Low Grade Manganese Ores

23rd International Mining Congress & Exhibition of Turkey, Antalya, Türkiye, 16 - 19 April 2013, ss.951-958