Kromit Konsantrasyon Tesisi Artıklarından Magnezyum Sülfat MgSO4 Sentezi


Top S. , Yıldırım M.

Madencilik, cilt.54, ss.37-46, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 54
  • Basım Tarihi: 2015
  • Dergi Adı: Madencilik
  • Sayfa Sayıları: ss.37-46

Özet

Bu çalışmada, kromit artığının liç çözeltisinden magnezyum sülfat (MgSO4 ) sentezlenmesi araştırılmıştır. Öğütmenin ardından, tek aşamalı yüksek alan şiddetli yaş manyetik ayırma ile kromitin (Cr2 O3 ) %62,18’i, demir oksitin (Fe2 O3 ) %20,13’ü ve mangan oksit (MnO) içeriğinin ise %62,88’i uzaklaştırılmıştır. Manyetik olmayan kısımdaki magnezyumu kazanmak amacıyla, sülfürik asit (H2 SO4 ) ile liç işlemleri gerçekleştirilmiş ve katı/sıvı ayrımı ile liç çözeltisi, çözünmeyen katı kısımdan ayrılmıştır. Optimum liç koşullarında yan ürün olarak katı fazda %95,75 SiO2 tenörüne sahip amorf kuvarsın elde edildiği kimyasal analiz ve XRD analizi sonuçlarından saptanmıştır. Liç çözeltisinin pH’ı magnezyum hidroksit (Mg(OH)2 ) ile artırılarak magnezyum dışında liç çözeltisine geçen safsızlıklar çöktürülmüş ve saflaştırılmış magnezyum sülfat çözeltisi katı/sıvı ayrımı ile kazanılmıştır. XRF ve XRD analizleri ışığında, 90-100 o C’de kontrollü ısıtma ile saflaştırılmış magnezyum sülfat çözeltisinden epsomit mineralinin (MgSO4 .7H2 O) sentezlendiği belirlenmiştir.