Elazığ Ferrokrom Tesisi Cüruflarının Agrega Özelliklerinin Araştırılması


VAPUR H., TOP S., TEYMEN A., TÜRKMENOĞLU M.

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.28, pp.77-88, 2013 (Peer-Reviewed Journal)