Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Tuhfet’ül-İhvan’da Soru Eki/Edatı ”mI”

International Journal of Languages’ Education and Teaching, cilt.6, ss.1-14, 2018
Link

Türkiye Türkçesinde Ölen Fiiller

TEKE-Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, cilt.7, ss.105-125, 2018
Link

Bir Kelime Bir Kültür: Dünya

Erciyes, cilt.37, ss.30-33, 2014

TDK Tarafından Hazırlanan Türkçe Sözlük’ün İlk ve Son Baskısının Arapça ve Farsça Kökenli Kelimeler ve Bu Kelimelere Getirilen Ekler Bakımından Karşılaştırılması

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERGİSİ, cilt.16, ss.159-167, 2013

İlköğretim 6, 7 ve 8. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Anlatım Bozuklukları

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, ss.1-30, 2011

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Tuhfetü’l-İhvan’da Eski Türkçe Kelimeler

2. Uluslararası İpekyolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu, Nevşehir, Türkiye, 20 - 22 September 2018, ss.868-880
Link

Kitap & Kitap Bölümleri

Konuşma Adabı

Büyüyenay, İstanbul, 2013
Link

Türk Dili-Dil ve Anlatım

Sözlü Anlatım, Mensur Türler 3-4, Özkan A., Aşçı D., Toker M., Editör, Palet, Konya, ss.285-396, 2013

Yazılı ve Sözlü Anlatım

Anlatım Biçimleri, Anlatımın Nitelikleri, Yazım Kuralları, Edebî ve Bilimsel Yazı Türleri, Kaçalin M., Örgen E., Altun K., Editör, Elhan Kitap, Ankara, ss.130-258, 2012