Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Türkiye Türkçesinde +CIl / +CUl Eki ve 'Eskicil' Sözü

Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, sa.24, ss.57-80, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

E-ticarette Türkçenin özensiz kullanımı: A101 örneği

RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, sa.19, ss.162-176, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türkmen Türkçesinde Fiillerden Yapılan Kişi Adları

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.11, sa.29, ss.396-403, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türkçe Kişi Adları Bibliyografyası Denemesi

Journal of Strategic Research in Social Science, cilt.5, sa.1, ss.57-90, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tuhfet’ül-İhvan’da Soru Eki/Edatı ”mI”

International Journal of Languages’ Education and Teaching, cilt.6, sa.6, ss.1-14, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hikâyat-ı Musa Peygamber

Erciyes Aylık Fikir ve Sanat Dergisi, cilt.41, ss.20-22, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye Türkçesinde Ölen Fiiller

TEKE-Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, cilt.7, sa.1, ss.105-125, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mirali ve Sultansöyün Destanı-II

Erciyes Aylık Fikir ve Sanat Dergisi, cilt.40, ss.14-25, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mıralı ve Sultansöyün Destanı

Erciyes Aylık Fikir ve Sanat Dergisi, cilt.40, sa.479, ss.25-33, 2017 (Hakemsiz Dergi)

Mıralı ve Sultansöyün destanı-I

Erciyes, cilt.40, sa.479, ss.25-33, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Erciyes Dergisi 2016 Yılı Dizini

Erciyes Aylık Fikir ve Sanat Dergisi, cilt.39, sa.468, ss.30-33, 2016 (Hakemsiz Dergi)

Erciyes Dergisi 2015 Yılı Dizini

Erciyes Aylık Fikir ve Sanat Dergisi, cilt.38, sa.456, ss.31-33, 2015 (Hakemsiz Dergi)

Erciyes Dergisi 2014 Yılı Dizini

Erciyes Aylık Fikir ve Sanat Dergisi, cilt.37, sa.444, ss.31-33, 2014 (Hakemsiz Dergi)

Türkçenin Güncel Sorunları-1: İyelik ve Kişi Eklerinin Yanlış Kullanımı

Erciyes, cilt.37, sa.440, ss.29-31, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir Kelime Bir Kültür: Dünya

Erciyes, cilt.37, sa.437, ss.30-33, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TDK Tarafından Hazırlanan Türkçe Sözlük’ün İlk ve Son Baskısının Arapça ve Farsça Kökenli Kelimeler ve Bu Kelimelere Getirilen Ekler Bakımından Karşılaştırılması

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERGİSİ, cilt.16, sa.1, ss.159-167, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İlköğretim 6, 7 ve 8. Sınıf Türkçe Ders KitaplarındakiAnlatım Bozuklukları

Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, sa.25, ss.1-30, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Orhun Yazıtlarında İdeal Yöneticinin Nitelikleri

1. Türk Eğitim Kongresi, İstanbul, Türkiye, 27 - 28 Aralık 2018, ss.267-282

Tuhfetü’l-İhvan’da Soru Eki/Edatı ”mI”

ScienceResarch Congress Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Sempozyumu, Girne, Kıbrıs (Kktc), 4 - 06 Eylül 2018, ss.11-20

Tuhfetü’l-İhvan’da Eski Türkçe Kelimeler

2. Uluslararası İpekyolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu, Nevşehir, Türkiye, 20 - 22 Eylül 2018, ss.868-880

Kitap & Kitap Bölümleri

Dostlara Armağan

Ötüken, İstanbul, 2020

Efkâr Meclisi

Akçağ, Ankara, 2014

Sözlü Anlatım, Mensur Türler 3-4

Türk Dili-Dil ve Anlatım, Özkan A., Aşçı D., Toker M., Editör, Palet, Konya, ss.285-396, 2013

Mensur Türler III, Sözlü Anlatım

Türk Dili-Dil ve Anlatım, Abdurrahman Özkan, Ufuk Deniz Aşcı, Mustafa Toker, Editör, Palet, Konya, ss.329-397, 2013

Konuşma Adabı

Büyüyenay, İstanbul, 2012

Anlatım Biçimleri, Anlatımın Nitelikleri, Yazım Kuralları, Edebî ve Bilimsel Yazı Türleri

Yazılı ve Sözlü Anlatım, Kaçalin M., Örgen E., Altun K., Editör, Elhan Kitap, Ankara, ss.130-258, 2012

Anlatım Biçimleri, Anlatımın Nitelikleri, Yazım Kuralları, Noktalama İşaretleri, Edebî ve Bilimsel Yazı Türleri,

Yazılı ve Sözlü Anlatım, Kaçalin, Mustafa, Örgen, Ertan, Altun, Kudret, Editör, Elhan Kitap Yayın Dağıtım, Ankara, ss.130-258, 2012

Ansiklopedide Bölümler