Türkçe Kişi Adları Bibliyografyası Denemesi


Kayasandık A.

Journal of Strategic Research in Social Science, cilt.5, ss.57-90, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 5 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2019
  • Doi Numarası: 10.26579/josress-5.1.5
  • Dergi Adı: Journal of Strategic Research in Social Science
  • Sayfa Sayısı: ss.57-90

Özet

Aynı konuda yapılan çalışmaların belirli ölçütlerle sıralandığı bibliyografyalar, akademik çalışmaların temel başvuru kaynaklarından biridir. Türk ad bilimi konusunda A. Esat Bozyiğit'in 1995'te yayınlanan bibliyografya çalışması, Dilek Keleş'in 1996'da hazırladığı yüksek lisans tezi ve Saim Sakaoğlu'nun -ad bilimi çalışmalarından da bahsettiği- 2001 yılında yayınlanan "Türk Ad Bilimi I Giriş" adlı eseri dışında ne yazık ki derli toplu bibliyografik kaynak yoktur. Son yıllarda genel ad biliminden ziyade ad biliminin alt dallarıyla ilgili özel çalışmaların artması ve mevcut kaynakçaların eski olması sebebiyle alt dallara ait güncel bibliyografyalara da ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışma; kişi adları bilimi (antroponim), yer adları bilimi (toponim), dağ adları bilimi (horonim) ve su adları bilimi (hidronim) gibi alt dalları olan ad bilimin (onomastik) kişi adları bilimiyle ilgilidir. Unvanlar, lakaplar ve soyadları da antroponimin inceleme alanına dâhildir. Bu deneme, Türkçe kişi adlarıyla sınırlıdır. Milletin sosyal ve kültürel nitelikleriyle ilgili çok önemli hususları içermesi nedeniyle kişi adlarının isimler arasında ayrıcalıklı bir yeri vardır. Bu bibliyografya denemesinde konuyla ilgili kaynaklar; kitaplar/kitapçıklar, sözlükler, tezler, makaleler, bildiriler, gazete yazıları, genel ağdaki kişi adları sözlükleri ve yazılım/uygulamalar alt başlıklarıyla sıralandı. Her ne kadar öncelikle ticari amaçlarla hazırlanmış, bilimsellikten uzak olsa da alan itibariyle yine de değerlendirilmesinde yarar olabilecek çalışmalarla bazı akıllı cep telefonu uygulamaları da listeye alındı. Türkçe kişi adlarına dair kaynakları içeren bu denemede şüphesiz birtakım eksiklikler vardır.