Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Modern Mimarlık Mirasının Kabulü ve Korunması Uluslararası Ölçüt ve İlkelere İlişkin Bir Değerlendirme

Restorasyon Konservasyon Çalışmaları, ss.62-75, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Modern Mimarlık Mirasının Korunması ve DOCOMOMO Türkiye

Betonart: Beton, Mimarlık ve Tasarım, ss.52-57, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Roma Çimentosu Tarihçesi Özellikleri ve Onarımı

Restorasyon Konservasyon Çalışmaları, ss.53-66, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İstanbul da Yüzyıl Dönümünde Dış Cephelerde Kullanılan Yapay Taşların Mimari Değerlendirmesi

İTÜ/a mimarlık, planlama, tasarım, cilt.9, ss.91-103, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Beyond the Mainstream

DOCOMOMO Journal, ss.100-102, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

DOCOMOMO Turkey Register of 20th Century Architecture

DOCOMOMO Journal, ss.82-83, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

The Recreation of an Urban Centre: The Case of the Abdullah Gul University Sümer Campus in Kayseri, Turkey

Changing Cities III: Spatial, Design, Landscape Socio-Economic Dimensions, Syros, Yunanistan, 26 - 30 Haziran 2017, ss.1175-1185

Restoration and Adaptive Reuse of Modern Architectural Heritage, Case Study: Great Warehouse of the Kayseri Sümerbank Textile Facto

REHAB 2017 3rd International Conference on Preservation, Maintenance and Rehabilitation of Historical Buildings and Structures, Braga, Portekiz, 14 - 16 Haziran 2017, ss.117-126

Kerkenes in Yozgat: A Globally Recognized Ancient City

II. Uluslararası Bozok Sempozyumu, Yozgat, Türkiye, 4 - 06 Mayıs 2017, cilt.1, ss.75-90

Adaptive reuse of industrial heritage: Resilience or irreparable loss?

14th International Docomomo Conference - Adaptive Reuse: The Modern Movement Towards the Future, Lisbon, Portekiz, 6 - 09 Eylül 2016, ss.963-968

The Revolarization of Industrial Heritage: AGU Sümer Campus in Kayseri, Turkey

Le Vie dei Mercanti, XIV Forum World Heritage and Degradation; Smart Design, Planning and Technologies, Naples, Capri, İtalya, 16 - 18 Haziran 2016, ss.1158-1164

A State-Supported Private Investment Mode to Finance Housing in Post World War II Turkey

EAHN (European Architectural History Network) 2016 Dublin Conference, Dublin, İrlanda, 2 - 04 Haziran 2016, ss.23-24

Regenerating an Urban Hub, The Transformation of the Sümerbank Kayseri Textile Factory to Abdullah Gül University Sümer Campus

Inheriting the City: Advancing Understandings of Urban Heritage, Taipei, Tayvan, 31 Mart - 04 Nisan 2016, cilt.4, ss.1-11

From Production to Education; Re-Using Sumerbank Kayseri Warehouse Dalla Produzione All’educazione; Riutilizzo il Kayseri Sümerbank Magazzino

REUSO Valencia 2015 III Congreso Internacional sobre Documentación, Conservación, y Reutilización del Patrimonio Arquitectónico, Valencia, İspanya, 22 - 24 Ocak 2016, ss.1120-1127

Modern Mimarlık Mirasının Onarımı ve Yeniden İşlevlendirilmesi Kayseri Sümerbank Bez Fabrikası Büyük Ambar Binası

Kargir Yapılarda Koruma ve Onarım Semineri VII, İstanbul, Türkiye, 1 - 02 Aralık 2015, ss.249-276

From Production to Education Reusing Kayseri Sümerbank Warehouse

REUSO 2015 Valencia: 3rd International Congress on the Documentation, Conservation and Restoration of Architectural Heritage and Landscape Protection, Valencia, İspanya, 22 - 24 Ekim 2015, ss.1120-1127

The Technology of an Early Reinforced Concrete Structure in Turkey: The Great Storehouse of the Kayseri Sumerbank Textile Factory (1932-1935)

Heritage and Technology Mind Knowledge Experienc e, Avera, Fransız Polinezyası, 11 - 13 Haziran 2015, cilt.56, ss.266-274

Mimari Malzeme Koruma Uygulamalarında Temel İlkeler

Kültür Varlıklarını Korunmasında Disiplinlerarası Yaklaşımlar Paneli, Denizli, Türkiye, 29 Nisan - 29 Mayıs 2015

Kerkenes Dağ 2014

37. Kazı Sonuçları Toplantısı, Erzurum, Türkiye, 11 - 15 Mayıs 2015, cilt.2, ss.1-12

Ahşap Taşıyıcılı Taş Kargir Duvarlı Çıkma Sistemleri ve Sorunları

Kargir Yapılarda Koruma ve Onarım V, İstanbul, Türkiye, 1 - 03 Aralık 2014, ss.14-30

Kırıkkale Gar Binası

DOCOMOMO Türkiye Ulusal Çalışma Grubu Poster Sunuşları: Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları X, Erzurum, Türkiye, 31 Ekim - 02 Kasım 2014, ss.141

Kırıkkale Makine Kimya Endüstrisi Kurumu Lokali

DOCOMOMO Türkiye Ulusal Çalışma Grubu Poster Sunuşları: Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları X, Erzurum, Türkiye, 31 Ekim - 02 Kasım 2014, ss.23

Kırıkkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Binası

DOCOMOMO Türkiye Ulusal Çalışma Grubu Poster Sunuşları: Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları X, Erzurum, Türkiye, 31 Ekim - 02 Kasım 2014, ss.22

Kırıkkale Erkek Sanat Okulu

DOCOMOMO Türkiye Ulusal Çalışma Grubu Poster Sunuşları: Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları X, Erzurum, Türkiye, 31 Ekim - 02 Kasım 2014, ss.45

How The Global Issues Become The Core Of The Architectural Education?, An Integrated Approach By AGÜ School Of Architecture

nternational Conference on Unspoken Issues in Architectural Education, Magosa, Kıbrıs (Kktc), 3 - 04 Nisan 2014, ss.393-398

Kitap & Kitap Bölümleri

Time Frames: Conservation Policies for Twentieth-Century Architectural Heritage

Turkey, Carughi U., Visone M., Editör, Routledge (Taylor Francis Group), Londrina, ss.331-334, 2017

Dr Emre Madran a Armağan

Selçuk'ta Dört Beylik Dönemi Hamamı, T. Akar, N. Özgönül, F. Gökçe, Editör, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayınları, Ankara, 2017

Koruma ve Onarım VIII

Modern Mimarlık Mirasının Onarımı ve Yeniden İşlevlendirilmesi: Kayseri Sümerbank Bez Fabrikası Büyük Ambar Binası, Atay F, Özcan N, Editör, İbb Kudeb, İstanbul, ss.249-276, 2016

Kemal Ahmet Aru professor architect urban planner 1912 2005 Urban Planning and Design

The Planning of Housing Areas in Turkey, Prof. Kemal Ahmet Aru's Design Approach in Levent Phase IV, N. Zeren Gülersoy, T. K. Koramaz, Editör, İTÜ Vakfı Yayınları, İstanbul, ss.234-274, 2016

Kargir Yapılarda Koruma ve Onarım Seminerleri VI Bildiri Kitabı

Modern Mimarlık Mirasının Dönüşümünde Basit Onarım Uygulamaları, Kayseri Sümerbank Bez Fabrikası İç ve Dış Vazife Evleri, Bülbül İ., Editör, İstanbul İstanbul Büyüksehir Belediyesi Kudeb, İstanbul, ss.120-145, 2015

İstanbul Mimarlık Rehberi Modern ve Çağdaş

Kentin Batı Bölgelerinde Modern ve Çağdaş Mimarlık: Yapı 952-969, Tanyeli U., Baturayoğlu Yöney N., Omay Polat E., Salman Y., Editör, TMMOB Mimarlar Odası, İstanbul, ss.189-260, 2015

İstanbul Mimarlık Rehberi Modern ve Çağdaş

Tarihi Yarımada'da Modern ve Çağdaş Mimarlık: Yapı 800-821, Tanyeli U., Baturayoğlu Yöney N., Omay Polat E., Salman Y., Editör, TMMOB Mimarlar Odası, İstanbul, ss.25-42, 2015

Kayseri'nin Yirminci Yüzyılı - Mimarlık, Kent Tarihi ve Kültürü

Devlet Eliyle Modernizm: Kayseri’deki Kamu Yapıları, Kent Belleğindeki Yerleri ve Miras Nitelikleri Üzerine Bir Değerlendirme, Ceylan B., Asiliskender B., Tozoğlu A. E., Editör, Abdullah Gül Üniversitesi, Kayseri, ss.31-54, 2012

Bilirkişi Raporları

Dosya Esas No: 2016/464

Kayseri 1. İdare Mahkemesi, ss.18, Kayseri, 2017

Dosya Esas No: 2016/644

Kayseri 1. İdare Mahkemesi, ss.3, Kayseri, 2016

Dosya Esas No: 2015/1231

Kayseri 1. İdare Mahkemesi, ss.11, Kayseri, 2016