Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Multiple allocation tree of hubs location problem for non-complete networks

Computers and Operations Research, vol.136, 2021 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

p-hub median problem for non-complete networks

COMPUTERS & OPERATIONS RESEARCH, vol.95, pp.56-72, 2018 (Journal Indexed in SCI) identifier

Risk based facility location by using fault tree analysis in disaster management

OMEGA-INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGEMENT SCIENCE, vol.52, pp.168-179, 2015 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License Sustainable Development identifier identifier

Modelling and solving an m-location, n-courier, priority-based planning problem on a network

JOURNAL OF THE OPERATIONAL RESEARCH SOCIETY, vol.63, no.1, pp.2-15, 2012 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier

New formulations of the Hop-Constrained Minimum Spanning Tree problem via Miller-Tucker-Zemlin constraints

EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH, vol.212, no.2, pp.263-276, 2011 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier

The multi-terminal maximum-flow network-interdiction problem

EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH, vol.211, no.2, pp.241-251, 2011 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier

Optimization of transportation requirements in the deployment of military units

COMPUTERS & OPERATIONS RESEARCH, vol.34, no.4, pp.1158-1176, 2007 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Rüzgar Enerjisi Projeleri İçin Portföy Analiz Sistemi

The Journal of Defense Sciences, vol.13, no.2, pp.91-128, 2014 (Other Refereed National Journals)

Rüzgar Enerjisi Projeleri için Bir Portföy Analiz Sistemi

Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Dergisi, vol.2, pp.1-30, 2014 (National Refreed University Journal)

Teknoloji Olgunluk Değerlendirme Araçları Üzerine Bir Literatür Araştırması

Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Dergisi, vol.1, pp.1-36, 2014 (National Refreed University Journal)

Tekonoloji Olgunluk Değerlendirme Araçları Üzerine Bir Literatür Araştırması

The Journal of Defense Sciences, vol.13, no.1, pp.1-36, 2014 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Akış Tabanlı p-Ortanca Önleme Problemi

Yöneylem Araştırması Endüstri Mühendisliği Kongresi, Turkey, 5 - 07 July 2017

Capacitated p-Median Problem

INFORMS 2016, Nashville, United States Of America, 13 November - 16 October 2016, pp.1

Kapasitesiz/Kapasiteli Ağaç-Yapılı p-Hub Ortanca Problemi için Yeni Bir Model

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği (YAEM) Kongresi, Ankara, Turkey, 9 September - 11 November 2015, pp.157

Afet Sonrası Y ardım Dağıtım Merkezlerinin Y er Seçimi için Çok Amaçlı Bir Matematiksel Model

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği (YAEM) Kongresi, Ankara, Turkey, 9 - 11 September 2015, pp.50 Sustainable Development

Ana Dağıtım Üssü (Hub) Yer Seçiminde Engelleme/Kesme (Interdiction) Problemi

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği (YAEM) Kongresi, Ankara, Turkey, 9 - 11 September 2015, pp.156 Sustainable Development

Proje Yönetimi Kapsamında CPM Tabanlı Temel Bir Projenin Rakip Bir Oyuncu Tarafından Önlenmesi

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği (YAEM) Kongresi, Ankara, Turkey, 9 - 11 September 2015, pp.45

Enerji Kesintilerinin Türkiye Ekonomisi Üzerindeki Etkisinin Inoperability Input/Output Modeli ile Ölçülmesi

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği (YAEM) Kongresi, Ankara, Turkey, 9 - 11 September 2015, pp.63

Ayrıt Kapasiteli Akış Tabanlı P-Ortanca Problemi

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği (YAEM) Kongresi, Ankara, Turkey, 9 - 11 September 2015, pp.176

Kapasitesiz Kapasiteli p Hub Ortanca Modeli İçin Yeni Bir Model

Yöneylem Araştırması Endüstri Mühendisliği Kongresi, Turkey, 9 - 11 September 2015

Interdiction of a CPM Project and Its Implications Within the Scope of Project Management

The European Chapter on Combinatorial Optimization Conference, Catania, Italy, 28 - 30 May 2015, pp.65

Mühimmat Dağıtım Ağı Optimizasyonu ve Bir Uygulama

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Kongresi, Bursa, Turkey, 25 - 27 June 2014, pp.1-8 Sustainable Development

Radio Communication Network Interdiction Problem

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Kongresi, Bursa, Turkey, 25 - 27 June 2014, pp.1-8

Savunma Projelerinin Başarısına Etki Eden Kritik Faktörlerin Belirlenmesi ve Performans Ölçüm Sistemi Geliştirilmesi

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Kongresi, Bursa, Turkey, 25 - 27 June 2014, pp.1-8

Rüzgar Enerjisi Teknoloji Portföy Analizi Karar Destek Modeli

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Kongresi, Bursa, Turkey, 25 - 27 June 2014, pp.1-8

Kimyasal Ajanlarla Kirletilmiş Bir Bölgenin Tahliyesi İçin Bir Optimizasyon Modeli

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Kongresi, Isparta, Turkey, 26 - 28 June 2013, pp.1-8

Sistem Geliştirme Projelerinde Sistem Riskinin Hesaplanması

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 26 - 28 June 2013, pp.1-8

Tam Olmayan Serimler Üzerinde p-Hub Ortanca Problemi

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 20 - 22 July 2012, pp.1-8

Kapasiteli P-Medyan Problemi için Akış Tabanlı Modeller ve Çözümleri

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Kongresi, Sakarya, Turkey, 5 - 07 July 2011, pp.1-8

P-Ortanca Probleminin Yeni Bir Çok Malzemeli Akış Problemi ile Çözülmesi

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 29 June - 02 July 2010, pp.1-8

Askeri Birliklerin İntikalinde Ulaştırma İhtiyaçlarının Optimizasyonu

Üçüncü Savunma Teknolojileri Kongresi, Ankara, Turkey, 29 June 2006 - 30 June 2010, pp.1-8

Modeling the P-Median Problem via Multi-Commodity Flows

ALIO INFORMS Meeting, Buenos Aires, Argentina, 6 - 09 June 2010, pp.1-8

Çok Terminalli Maksimum Akış Önleme Problemi

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Kongresi, Ankara, Turkey, 22 - 24 June 2009, pp.1-8

En Az Kerte Sınırlı En Küçük Kapsarağaç Problemi

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Kongresi, Ankara, Turkey, 22 - 24 June 2009, pp.1-8

Taktik Seviyede Tehdide Dayalı Mühimmat Planlaması İçin Modelleme ve Simülasyon

Birinci Ulusal Savunma Uygulamaları Modelleme ve Simülasyon Konferansı, Ankara, Turkey, 2 - 03 June 2005, pp.1-8

Multi-Unit Network Interdiction Problem

INFORMS National Meeting, Salt Lake City, United States Of America, 7 - 10 May 2000, pp.1-10

Other Publications