Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

A COMPARATIVE STUDY ON POWER CALCULATION METHODS FOR CONVEYOR BELTS IN MINING INDUSTRY

INTERNATIONAL JOURNAL OF MINING RECLAMATION AND ENVIRONMENT, 2021 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Roles of curing conditions on properties of soil reinforced with palm fiber and lime

EMERGING MATERIALS RESEARCH, vol.10, no.1, pp.90-102, 2021 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Evaluation of size reduction process for rock aggregates in cone crusher

BULLETIN OF ENGINEERING GEOLOGY AND THE ENVIRONMENT, 2020 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

New testing methodology for the quantification of rock crushability: Compressive crushing value (CCV)

INTERNATIONAL JOURNAL OF MINERALS METALLURGY AND MATERIALS, vol.25, no.11, pp.1227-1236, 2018 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

INVESTIGATION OF ROCK AGGREGATE QUALITY IMPROVEMENT THROUGH CHANGES IN CRUSHING CIRCUIT: A CASE STUDY ON VERTICAL SHAFT IMPACT CRUSHER

Konya Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol.9, no.4, pp.1040-1050, 2021 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Assessment of Rock Aggregate Quality Through the Analytic Hierarchy Process (AHP)

GEOTECHNICAL AND GEOLOGICAL ENGINEERING, vol.38, no.5, pp.5075-5096, 2020 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

S20 KIRILGANLIK İNDEKSİNİN KAYAÇLARIN PARÇALANABİLİRLİĞİAÇISINDAN İNCELENMESİ

Bilimsel Madencilik Dergisi, vol.57, pp.73-83, 2018 (Other Refereed National Journals)

SARNIÇ KÖY (HAVRAN/BALIKESİR) ÇEVRESİNDEKİ ANDEZİTLERİN AYRIŞMA BOZUNMA AÇISINDAN İNCELENMESİ

Selçuk Üniversitesi Mühendislik, Bilim ve Teknoloji Dergisi, vol.6, no.2, pp.296-316, 2018 (Other Refereed National Journals)

Zonguldak Taşkömürü Havzası Kömür Çevre Kayaçlarının Deformasyon Modülünün Analitik Olarak Belirlenmesi

İstanbul Yerbilimleri Dergisi, vol.26, no.2, pp.73-81, 2013 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Effect of High Temperature on the Strength of Geopolymer Concrete Produced from Industrial Tailings

6 th International Conference on Materials Science and Nanotechnology For Next Generation (MSNG2019), Niğde, Turkey, 16 - 18 November 2019, pp.364-370 Creative Commons License

Synthesis of Calcium Magnesium Acetate (CMA) Deicer from Dolomite

6 th International Conference on Materials Science and Nanotechnology For Next Generation (MSNG2019), Niğde, Turkey, 16 - 18 November 2019, pp.357-363 Creative Commons License

On the variation in several rock properties due to magnesium sulfate weathering tests - A case study for limestones

19th International Multidisciplinary Geoconference Expo (SGEM 2019), Albena, Bulgaria, 28 June - 07 July 2019

An experimental investigation on rock crushability using jaw and cone crushers

26th International Mining Congress and Exhibition of Turkey, Antalya, Turkey, 16 - 19 April 2019, pp.734-743 identifier

İri çakıl agrega malzemesi dayanımının kestirimi

12. Bölgesel Kaya mekaniği sempozyumu (KAYAMEK 2018), Trabzon, Turkey, 3 - 05 October 2018, pp.297-304

Pompaj Depolamalı Hidroelektrik Santral Projelerinde Yeraltı Kazı ve Tahkimat Yöntemlerinin İncelenmesi

4. Uluslararası Yeraltı Kazıları Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 13 - 14 September 2018, pp.153-162

Investigation on the coking potential of Zonguldak Bağlık-İnağzı Coals

21 st International Coal Congress of Turkey, Zonguldak, Turkey, 11 - 13 April 2018, pp.337-346 Sustainable Development

S20 kırılganlık indeksinin kayaçların parçalanabilirliği açısından değerlendirilmesi

6th International Congress of Mining Machinery Technologies, İzmir, Turkey, 18 - 21 October 2017, pp.105-115

Effect of Water on the Mechanical Properties of Sandstone and Siltstone Rocks

5th International Symposium, Mineral Resources and Mine Development, Aachen, Germany, 27 - 28 May 2015, pp.279-294

Balast Malzemesi Uygunluk Ölçütlerinin Farklı Standartlar ve Şartnamelere Göre İncelenmesi

7. Ulusal Kırmataş Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 5 - 07 March 2015, pp.303-314

Drillability Assessment of Rocks Based on Strength and Brittleness

Thirty-First Annual International Pittsburgh Coal Conference, 6 - 09 October 2014, pp.697-703

Stability analysis of deep coal mine main roadways for pumped hydropower lower reservoir storage

Rock Mechanics for Resources, Energy and Environment, EUROCK2013, 21 - 26 October 2013, pp.587-592 Sustainable Development

Zayıf Kayaçlarda Kohezyonun Dolaylı Olarak Tahmini

23. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi, IMCET-2013, Antalya, Turkey, 16 - 19 April 2013, pp.537-547