Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Do we always perceive a person courageous that we share similar moral convictions: An experiment on immigration laws in the US

42nd Annual Scientific Meeting of the International Society of Political Psychology, Lizbon, Portekiz, 12 - 15 Temmuz 2019

It is not a hope for bread, but hope for human dignity: Psycho-political dynamics of emigration.

42nd Annual Scientific Meeting of the International Society of Political Psychology (ISPP), Lizbon, Portekiz, 12 - 15 Temmuz 2019

Ahlak konusunda üç ölçümün ABD örnekleminde test edilmesi.

20. Ulusal Psikoloji Kongresi, Ankara, Türkiye, 15 - 17 Kasım 2018

The effect of moral values on predicting attitudes towards different social groups.

41st Annual Meeting of International Society for Political Psychology (ISPP), San-Antonio, Kuzey Mariana Adaları, 4 - 07 Temmuz 2018

Moral temellerin algılanışı ve zihinsel temsili

19. Ulusal Psikoloji Kongresi, İzmir, Türkiye, 5 - 07 Eylül 2016

Sıradan İnsanların Ahlak Algısına Dair Nitel Bir Çalışma

18. Ulusal Psikoloji Kongresi, Bursa, Türkiye, 9 - 12 Nisan 2014

Courage and its Domains: From a Regulatory Focus Perspective

12th European Congress of Psychology (ECP2011), İstanbul, Türkiye, 4 - 08 Temmuz 2011

Courage, Related Concepts and Self-Construals

11th European Congress of Psychology (ECP2009), Oslo, Norveç, 7 - 10 Temmuz 2009

Bir Türk Örnekleminde Yüreklilik Temsilleri: Betimsel bir Çalışma

2. Ulusal Lisansüstü Psikoloji Öğrencileri Kongresi, Ankara, Türkiye, 26 - 29 Haziran 2008, ss.42-53