ULUS KALIPYARGILARININ İÇERİKLERİ: SOSYAL-YAPISAL DEĞİŞKENLER VE KİMLİKLENMENİN KALIPYARGI İÇERİKLERİYLE İLİŞKİSİ


Creative Commons License

Aktan T., Yalçındağ B., Ünal T., Süllü M. E.

ALTERNATIF POLITIKA, vol.11, no.3, pp.623-650, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 11 Issue: 3
  • Publication Date: 2019
  • Journal Name: ALTERNATIF POLITIKA
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.623-650
  • Abdullah Gül University Affiliated: No

Abstract


Çalışmada ulus kalıpyargılarının içerikleri ile sosyal-yapısal değerlendirmeler ve ulusla kimliklenme arasındaki ilişkileri incelemek amaçlanmıştır. Bu amaçla, ön çalışmada 42 katılımcıdan Türkiye'nin gündemindeki en fazla on ulusu belirtip bu ulusları benzerlik, dostluk ve sevilme boyutlarında değerlendirmeleri istenmiştir. Takip eden asıl çalışmada ise üniversite öğrencisi 205 katılımcıdan Türkler de dahil olmak üzere ön çalışmada elde edilmiş 17 ulusu değerlendirmesi istenmiş ve ulusla kimliklenme düzeyleri ölçülmüştür. Bulgular, ulus kalıpyargılarının yetkinlik, sevecenlik ve aşağılama boyutlarını içerdiğini, bu kalıpyargıların yetkinlik ve sevecenlik üzerinden dört kümede toplandığını ve birçok ulusa yönelik kalıpyargının karma içerikli olduğunu göstermiştir. Yetkinlik kalıpyargısının statü, sevecenlik kalıpyargısının ise yarışmacı olmama ile ilişkili olduğu, bununla birlikte katılımcıların sosyal kimliği korumak için kalıpyargısal değerlendirmelerinde stratejik davrandıkları gözlenmiştir. Bu doğrultuda, katılımcıların iç gruptan daha yetkin değerlendirdikleri uluslara sevecenlikte iç gruptan daha düşük puanlar verdiği bulunmuştur. Elde edilen bulgular, kalıpyargı içeriği modeli ve sosyal kimlik kuramı çerçevesinde tartışılmıştır.