Başarılar & Tanınırlık

Burslar

 • 2017 - 2018 2219 Doktora Sonrası Araştırma Bursu

  TÜBİTAK

 • 2017 - 2018 Doktora Sonrası Araştırma Desteği

  Vakıf

 • 2006 - 2008 Yüksek Lisans Bursu

  TÜBİTAK

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 5

h-indeksi (WOS): 1

Davetli Konuşmalar

 • Eylül 2016 A Study on the Perception of Morality in Lay People's Minds

  Seminer

  Altınbaş Üniversitesi, Türkiye

 • Kasım 2012 Benlik ve Benlik Düzenlemesi Bakışıyla Yüreklilik

  Seminer

  Bursa Uludağ Üniversitesi, Türkiye

 • Mart 2012 A phenomenon from psychology's point of view: Sherlock Holmes

  Seminer

  Başkent Üniversitesi, Türkiye

 • Mart 2011 Courage: Conceptualization; Relation to Self, Authenticity and Hope

  Seminer

  Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Türkiye