Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2020 - Devam Ediyor Dr.Öğr.Üyesi

  Abdullah Gül Üniversitesi, İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Psikoloji

 • 2017 - 2020 Dr.Öğr.Üyesi

  Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü

 • 2009 - 2013 Araştırma Görevlisi

  Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yönetimsel Görevler

 • 2020 - Devam Ediyor Erasmus Koordinatörü

  Abdullah Gül Üniversitesi, İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Psikoloji

 • 2020 - Devam Ediyor Birim Kalite Komisyonu Üyesi

  Abdullah Gül Üniversitesi, İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi

 • 2017 - 2020 Rektörlük Kalite Komisyonu Üyesi

  Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi

Verdiği Dersler

 • Lisans Global Challenges: Sustainability

 • Lisans Global Challenges: AGU Ways

 • Lisans İstatistik I

 • Lisans Psychology for Everyday Life

 • Lisans Sosyal Psikoloji II

 • Lisans Psikolojiye Giriş I

 • Lisans İstatistik II

 • Lisans Ahlak Psikolojisinde Çağdaş Konular

 • Lisans Kültürel Psikoloji

 • Lisans Statistical Applications in Psychology

 • Yüksek Lisans Psikolojide Seçme Konular

 • Lisans Introductory Statistics for Psychology