Dr.Öğr.Üyesi

İLKER ERDEM


Mühendislik Fakültesi

Nanoteknoloji Mühendisliği

İleri Malzemeler ve Nanoteknoloji

Eğitim Bilgileri

2002 - 2009

2002 - 2009

Doktora

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Müh. Ve Fen Bil. Enst., Kimya Müh. Böl., Türkiye

1999 - 2002

1999 - 2002

Yüksek Lisans

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Müh. Ve Fen Bil. Enst., Biyoteknoloji Ve Biyomühendisilk Yl Programı, Türkiye

1995 - 1999

1995 - 1999

Lisans

Ege Üniversitesi, Mühendislik Fak. , Gıda Müh. Böl., Türkiye

Yaptığı Tezler

2009

2009

Doktora

(Investigation Of Effects Of Microstructural And Surface Properties Of Ultrafiltration / Nanofiltration Ceramic Membranes On Their Performance) Ultrafiltrasyon / Nanofiltrasyon Seramik Membranların Mikroyapısal Ve Yüzeysel Özelliklerinin Performansları Üzerine Etkilerinin İncelenmesi

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Müh. Ve Fen Bil. Enst., Kimya Müh. Böl.

2002

2002

Yüksek Lisans

(Preparation of Ultrafiltration / Microfiltration Ceramic Composite Membranes for Biotechnological Applications) Mikrofiltrasyon / Ultrafiltrasyon Seramik Kompozit Filtrelerin Biyoteknolojik Uygulamalar İçin Hazırlanması

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Müh. Ve Fen Bil. Enst., Biyoteknoloji Ve Biyomühendisilk Yl Programı

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Araştırma Alanları

Kimya Mühendisliği ve Teknolojisi , Kimyasal Teknolojiler, Membran Teknolojisi , Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Seramik Malzemeler, Nanomalzemeler, Gıda Mühendisliği, Gıda Teknolojisi, Gıda Biyoteknolojisi, Süt ve Süt Ürünleri Teknolojisi, Mühendislik ve Teknoloji

Akademik Unvanlar / Görevler

2020 - Devam Ediyor

2020 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

Abdullah Gül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Nanoteknoloji Mühendisliği

2018 - 2020

2018 - 2020

Dr.Öğr.Üyesi

Abdullah Gül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Malzeme Bilimi Ve Nanoteknoloji Mühendisliği Bölümü

2014 - 2018

2014 - 2018

Yrd.Doç.Dr.

Abdullah Gül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Malzeme Bilimi Ve Nanoteknoloji Mühendisliği Bölümü

2012 - 2014

2012 - 2014

Yrd.Doç.Dr.

Abdullah Gül Üniversitesi, Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Gıda Müh. Böl.

2011 - 2012

2011 - 2012

Öğretim Görevlisi Dr.

Cumhuriyet Üniversitesi, Gemerek Myo, Gıda Teknolojisi

2002 - 2009

2002 - 2009

Araştırma Görevlisi

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Müh. Ve Fen Bil. Enst., Kimya Müh. Böl.

1999 - 2002

1999 - 2002

Araştırma Görevlisi

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Müh. Ve Fen Bil. Enst., Biyoteknoloji Ve Biyomühendislik Abd

Yönetimsel Görevler

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Akademik Direktör (AGÜ MERLAB)

Abdullah Gül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Nanoteknoloji Mühendisliği

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Bölüm Başkan Yardımcısı

Abdullah Gül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Mühendislik Bilimleri

2016 - Devam Ediyor

2016 - Devam Ediyor

Rektörlüğe Bağlı Koordinatör

Abdullah Gül Üniversitesi, Agü Özel Öğrenci Programları Koordinatörlüğü

2017 - 2019

2017 - 2019

Rektörlüğe Bağlı Koordinatör

Abdullah Gül Üniversitesi

2018 - 2018

2018 - 2018

Koordinatör Yardımcısı

Abdullah Gül Üniversitesi, Tto

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

AGU WAYS

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Advanced Instrumental Analysis - I

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Materials Science & Engineering

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Processing and Characterization of Ceramic Materials

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Sol-Gel Processing of Ceramics

Lisans

Lisans

Food and Health

Lisans

Lisans

Chemistry for Engineers

Lisans

Lisans

Materials Science

Lisans

Lisans

Science of Nature

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Nanoscience and Nanotechnology

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

Modification of surface charge characteristics for unsupported nanostructured titania–zirconia UF/NF membrane top layers with calcination temperature

Erdem İ. , Çiftçioğlu M.

JOURNAL OF THE AUSTRALIAN CERAMIC SOCIETY, cilt.56, ss.203-215, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

2015

2015

Influence of Calcination Temperature on Microstructure and Surface Charge of Membrane Top Layers Composed of Zirconia Nanoparticles

ERDEM İ. , Ciftcioglu M.

JOURNAL OF THE AUSTRALIAN CERAMIC SOCIETY, cilt.51, sa.1, ss.134-138, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2006

2006

Separation of whey components by using ceramic composite membranes

Erdem I. , CIFTCIOGLU M., HARSA E.

DESALINATION, cilt.189, ss.87-91, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

2004

2004

Preparation of ceramic composite membranes for protein separation

Erdem I. , Cıftcıoglu M., Harsa S.

EURO CERAMICS VIII, PTS 1-3, ss.2251-2254, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

The surface charge of unsupported nano-structured titania ceramic membrane top layers with varying calcination temperatures

Erdem İ. , Çiftçioğlu M.

Journal of Chemical Technology and Metallurgy, cilt.54, sa.1, ss.145-148, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Preparation of Photocatalytic Materials for Water Clarification via Organic Waste

ERDEM İ. , BALTACIOĞLU M. F. , BİLGİ M. F.

Journal of the Turkish Chemical Society, Section B: Chemical Engineering, cilt.1, sa.1, ss.81-90, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2020

2020

Preparation of Multifunctional Carbon-Based Supported Nano Titania Photocatalyst for Water Clarification

Erdem İ.

4th International Conference on Catalysis and Chemical Engineering, California, Amerika Birleşik Devletleri, 24 - 26 Şubat 2020, ss.80

2019

2019

Preparation of Photocatalytic Titania on OrganicSupport via Sol-Gel Method for Water Clarification

Erdem İ.

20th International Sol-Gel Conference, Sankt-Peterburg, Rusya, 25 - 30 Ağustos 2019, ss.222

2018

2018

PREPARATION OF PHOTOCATALYTICAL MATERIALS FOR WATER CLARIFICATION USING ORGANIC WASTE

Erdem İ.

4th International Congress on Environmental Researches and Technology - ICERAT'18, Athens, Yunanistan, 14 - 18 Kasım 2018, ss.19

2018

2018

Green Synthesis of Silver Nanoparticles using Plant Extracts and Evaluation of their Antimicrobial Activity

ERDEM İ. , ÇAKIR Ş.

3rd International Conference on Material Science and Technology (IMSTEC-2018), Nevşehir, Türkiye, 17 - 18 Eylül 2018, ss.319-322

2018

2018

PREPARATION OF CARBON-SUPPORTED NANO TITANIUM DIOXIDE PARTICLES FOR PHOTOCATALYTICAL APPLICATIONS

ERDEM İ.

The Internatinonal Conference on Materials Science, Mechanical and Automotive Engineerings and Technology (IMSMATEC’18), İzmir, Türkiye, 10 - 12 Nisan 2018, ss.495

2017

2017

The Surface Charge of Unsupported Nano-Structured Titania Ceramic Membrane Top Layers with Varying Calcination Temperatures

ERDEM İ. , Çiftçioğlu M.

2nd IMSTEC (International Conference on Material Science and Technology, Nevşehir, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2017, ss.273-275

2017

2017

Digestibility Profile and Pasting Properties of Different RS Sources

severcan ş., ERDEM İ. , KAHRAMAN K.

International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies, 15 - 17 Mayıs 2017

2016

2016

Sol-gel Applications for Ceramic Membrane Preparation

Erdem I.

6th Congress and Exhibition on International Advances in Applied Physics and Materials Science (APMAS), İstanbul, Türkiye, 1 - 03 Haziran 2016, cilt.1809 Creative Commons License identifier identifier

2016

2016

Organik Atıklar Kullanılarak Su Arıtımına Yönelik Fotokatalitik Malzeme Hazırlanması

ERDEM İ.

12. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, İzmir, Türkiye, 23 - 26 Ağustos 2016, ss.1085-1090

2016

2016

Sol-Gel Applications for Ceramic Membrane Preparation

Erdem İ.

6th International Advances in Applied Physics and Materials Science Congress & Exhibition, İstanbul, Türkiye, 1 - 03 Haziran 2016, ss.17

2011

2011

Identification and Quantification of Mycotoxigenic Fungi in Foods: A Review of Real-Time PCR Applications in Food Safety

Kesmen Z., Güllüce A., ERDEM İ. , Yetiman A., Yetim H.

4th International Congress on Food and Nutrition / 3rd SAFE Consortium International Congress on Food Safety, İstanbul, Türkiye, 12 - 14 Ekim 2011, ss.260

2011

2011

Detection of Aflatoxin Producing Aspergillus Species in Turkish Red Peppers by Using PCR Based Methods

Kesmen Z., Güllüce A., ERDEM İ. , Yetiman A., Etgü H., Yetim H.

4th International Congress on Food and Nutrition / 3rd SAFE Consortium International Congress on Food Safety, İstanbul, Türkiye, 12 - 14 Ekim 2011, ss.261

2011

2011

SOL JEL YÖNTEMİNDE KULLANILAN KATKILARIN SOLÜN VE HAZIRLANAN SERAMİK KOMPOZİT MEMBRANIN ÖZELLİKLERİNE ETKİLERİ

ERDEM İ.

1. ULUSAL NANOTEKNOLOJİ KONGRESİ, İstanbul, Türkiye, 17 - 18 Haziran 2011

2011

2011

The Effects of Additives used in Sol-Gel Method on Properties of Sol and Prepared Ceramic Composite Membrane

ERDEM İ. , Çiftçioğlu M.

1st National Nanotechnology Congress, İstanbul, Türkiye, 17 - 18 Haziran 2011, ss.76-79

2005

2005

BİTKİSEL ÇAYLARIN ANTİOKSİDAN AKTİVİTELERİNİN KIYASLANMASI

ERDEM İ. , Potur F., Esat M., ALTIOK E.

GIDA KONGRESİ 2005, İzmir, Türkiye, 19 - 21 Nisan 2005

2005

2005

Comparison of Antioxidant Capacities of Herbal Teas

ERDEM İ. , Pour F., Esat M., Altıok E.

Food Congress 2005, İzmir, Türkiye, 19 - 21 Nisan 2005, ss.4

2003

2003

Cholesterol Analysis by HPLC in Egg Yolks from Turkish Market

ERDEM İ. , Çetin A. E. , Büyükkileci A. O. , Ertürk H.

First International Symposium on Recent Advances in Food Analysis, Prag, Çek Cumhuriyeti, 5 - 07 Ekim 2003, ss.51

2002

2002

SERAMİK KOMPOZİT MEMBRANLARIN BİYOTEKNOLOJİK UYGULAMALAR İÇİN HAZIRLANMASI

ERDEM İ. , ÇİFTÇİOĞLU M., HARSA H. Ş.

5. ULUSAL KİMYA MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ, Ankara, Türkiye, 2 - 05 Eylül 2002

2002

2002

Preparation of Ceramic Composite Membranes for Biotechnological Applications

ERDEM İ. , Çiftçioğlu M., Harsa Ş.

5th National Congress of Chemical Engineering (UKMK-5), Ankara, Türkiye, 2 - 05 Eylül 2002, ss.1

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

2015 - Devam Ediyor

2015 - Devam Ediyor

International Sol-Gel Society

Üye

Bilimsel Hakemlikler

Temmuz 2020

Temmuz 2020

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY

SCI-E Kapsamındaki Dergi

Kasım 2019

Kasım 2019

Politeknik Dergisi

ESCI Kapsamındaki Dergi

Nisan 2019

Nisan 2019

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY

SCI-E Kapsamındaki Dergi

Ağustos 2016

Ağustos 2016

13. Ne Üretelim? Etkinlikleri ve Proje Yarışması

Diğer Dergiler

Ocak 2009

Ocak 2009

JOURNAL OF FOOD PROCESSING AND PRESERVATION

SCI-E Kapsamındaki DergiKongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

2017

2017

2nd IMSTEC (International Conference on Material Science and Technology)

Katılımcı

Nevşehir-Türkiye

2016

2016

AEROEX 2016 Uluslararası Uzay ve Havacılık Teknolojileri Üzerine Ar-Ge Projeleri Sergisi

Katılımcı

Kayseri-Türkiye

2016

2016

Horizon 2020 Space Info Day

Katılımcı

Praha-Çek Cumhuriyeti

2016

2016

Ufuk 2020'de Türkiye - Uzay Teknolojileri Alanı Tematik Eğitimi

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2016

2016

12. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi (12. UKMK)

Katılımcı

İzmir-Türkiye

2016

2016

6. Uluslararası Uygulamalı Fizik ve Malzeme Bilimlerindeki Gelişmeler Kongre ve Sergisi (6th APMAS)

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2016

2016

6th International Advances in Applied Physics and Materials Science Congress & Exhibition

Davetli Konuşmacı

İstanbul-Türkiye

Burslar

2007 - 2008

2007 - 2008

Erasmus Student Exchange Program

Avrupa Birliği Komisyonu

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 34

h-indeksi (WOS): 3