Publications & Works

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

SETTLEMENT ANALYSIS OF FLEXIBLE AND RIGID FOUNDATIONS ON SOFT SOIL

ISPEC 10. ULUSLARARASI MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ KONGRESİ , Siirt, Turkey, 16 - 18 May 2021, pp.149-154

ŞEV STABILITESINDE KULLANILAN ANKRAJLARIN SLIDE PROGRAMI ILE ANALIZI

2. ULUSLARARASI ERCİYES BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Kayseri, Turkey, 27 - 29 September 2019, pp.672-677

TAŞ KOLONLAR İLE İYİLEŞTİRİLEN TABAKALI ZEMİNLERDE KOLON ÇAPI VE ARALIĞININ TAŞIMA GÜCÜNE ETKİSİ

2. ULUSLARARASI ERCİYES BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Kayseri, Turkey, 27 - 29 September 2019, pp.765-771

Malzeme Yumuşaması Tekniği Kullanılarak 3 Boyutlu Tünel Analizi

II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, Adana, Turkey, 4 - 05 May 2018, pp.398

Malzeme Yumuşamasi Tekniği Kullanilarak 3 Boyutlu Tünel Analizi

II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, Adana, Turkey, 4 - 05 May 2018, pp.398

Pile Resistance Analysis for Slope Stabilization using RSPile

3. International Conference on Civil and Environmental Engineering, İzmir, Turkey, 24 - 27 April 2018, pp.402

Numerical Analysis of Soft Clays Improved with Stone Column under Fill

3. International Conference on Civil and Environmental Engineering, İzmir, Turkey, 24 - 27 April 2018, pp.401

Analysis of Anchored Sheet Pile Wall Deformations Using RS2

International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017), Adana, Turkey, 25 - 27 October 2017

The Analysis of Anchored Sheet Pile Wall Deformations Using RS2

International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017 Congress), Adana, Turkey, 25 - 27 October 2017, pp.1077

The FEM Based Analyses of Soft Soils Improved Using Geogrid Encased Stone Columns

2nd International Conference on Civil and Environmental Engineering, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 8-10 Mayıs 2017, Nevşehir, Turkey, 8 June - 10 May 2017, pp.1505-1506

A case study of retaining piles in limestone using Plaxis 2D

4. ICNDSMGE - ZM 2016 FOURTH INTERNATIONAL CONFERENCE on NEW DEVELOPMENTS IN SOUL MECHANICS AND GEOTECHNICAL ENGINEERING, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 2 - 04 June 2016, pp.669-677