ŞEV STABILITESINDE KULLANILAN ANKRAJLARIN SLIDE PROGRAMI ILE ANALIZI


Yalçın H., Çadır C. C., Kaya Z.

2. ULUSLARARASI ERCİYES BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Kayseri, Turkey, 27 - 29 September 2019, pp.672-677

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Kayseri
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.672-677
  • Abdullah Gül University Affiliated: Yes

Abstract

Yapılaşmanın artmasına bağlı olarak, otoyol, demiryolu kenarları veya çok derin kazı sistemleri gibi

geoteknik projeler atmaktadır, bu nedenle yüksek şev duvarlarının gerekliliği ve mühendislik açıdan

uygun, efektif destek sistemleri analizi birçok sahada karşımıza çıkmaktadır. Doğal yapısı değiştirilen

zemin, yapı malzemeleri üstünde gerilmelere neden olmaktadır. Yapıya gelen gerilmelerin üstesinden

gelmek için kullanılan destek sistemlerinden birisi olan ankrajlar, üzerine uygulanan gerilme

kuvvetlerini dayanımı daha yüksek olan zemine ileten yapısal destek elemanlarıdır. Ankrajlar; pasif ya

da öngermeli olarak uygulanabilir. Geoteknik mühendisliği uygulamalarında performansı etkileyen

unsurların başında geoteknik etüdler ve bu etüd sonuçlarına bağlı geoteknik modellemelerin geldiği

söylenebilir. Şev stabilite hesaplarında da bu modellemelerden oldukça sık faydalanılmaktadır. Bu

çalışmada limit denge metodu kullanan bir şev stabilite analiz programı olan Slide yazılımı kullanılarak

şev stabilitesinin ankrajlar ile sağlanmasının modellenmesi ve analizi gerçekleştirilmiştir. Program

yardımıyla farklı özelliklerin uygulamaların performansı üzerine etkisi değerlendirilmiştir. İlk olarak

şevin güçlendirme öncesi güvenlik katsayısı, birkaç farklı yöntem ile hesaplanmış ve kayma yüzeyi

belirlenmiştir. Sonraki adımda ise ankraj uzunluğunun, yük taşıma uznluğunun, ankrajın yatay ile

yaptığı açının ve ön germe değerinin şev stabilitesi üzerine etkileri incelenmiştir. Sonuç olarak; dizayn

kriterlerine uygun olarak kök dayanımı, ankraj çekme kapasitesi ve ankraj çapının arttırılmasının şev

güvenlik katsayısını arttırdığı ayrıca uygun geometri koşullarında, ankrajın yatayla yaptığı açının

azalmasının güvenlik katsayısını azalttığı belirlenmiştir.