Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Churn and loyalty behavior of Turkish digital natives: Empirical insights and managerial implications

Telecommunications Policy, cilt.12, no.1, ss.1-14, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Bundling of telecom offerings: An Empirical Investigation in the Turkish market

TELECOMMUNICATIONS POLICY, cilt.39, ss.53-64, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Churn and loyalty behaviour of Turkish digital natives

29th European Regional ITS Conference, Trento, İtalya, 1 - 04 August 2018, ss.1-41 Creative Commons License

Kitap & Kitap Bölümleri

ENERJİ EKONOMİSİ - POLİTİKA PİYASA VE DÜZENLEME

TÜRKİYE PERAKENDE ELEKTRİK PİYASASI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME , Prof. Dr. Erdal Tanas Karagöl, Editör, Umuttepe, İstanbul, ss.133-146, 2019

Diğer Yayınlar