Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Churn and loyalty behavior of Turkish digital natives: Empirical insights and managerial implications

Telecommunications Policy, cilt.12, sa.1, ss.1-14, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Bundling of telecom offerings: An Empirical Investigation in the Turkish market

TELECOMMUNICATIONS POLICY, cilt.39, sa.1, ss.53-64, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Churn and loyalty behaviour of Turkish digital natives

29th European Regional ITS Conference, Trento, İtalya, 1 - 04 Ağustos 2018, ss.1-41 Creative Commons License

Kitap & Kitap Bölümleri

İnteraktif Müşteri Deneyimi

Tüm Yönleriyle Bütünleşik Pazarlama İletişimi, Mermer Üzümlü, Aytuğ, Editör, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, ss.149-171, 2020

Dijital Pazarlama Dünyasında Yeni Eğilimler,

EKONOMİ VE İŞLETMEDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR: Büyük Veri, Dijital Pazarlama, Kamu Politikaları, Süklün, Harika, Editör, Gazi Kitapevi, Ankara, ss.73-99, 2020

TÜRKİYE PERAKENDE ELEKTRİK PİYASASI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

ENERJİ EKONOMİSİ - POLİTİKA PİYASA VE DÜZENLEME, Karagöl, Erdal Tanas, Editör, Umuttepe, İstanbul, ss.133-146, 2019

Diğer Yayınlar