Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Bundling of telecom offerings: An Empirical Investigation in the Turkish market

TELECOMMUNICATIONS POLICY, vol.39, no.1, pp.53-64, 2015 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

DIGITAL MARKETING IN INTERNATIONAL MARKETS

II. Uluslararası New York Kültürel Etkileşim ve Akademik Çalışmalar Kongresi, İstanbul, Turkey, 29 - 30 May 2021, vol.2, pp.1-12

Marketing for Older Segment

International Lale Oraloğlu Congress, İstanbul, Turkey, 22 May 2021, pp.1-10

Churn and loyalty behaviour of Turkish digital natives

29th European Regional ITS Conference, Trento, Italy, 1 - 04 August 2018, pp.1-41 Creative Commons License Sustainable Development

Books & Book Chapters

Teknopazarlama

in: Dijital Çağda Pazarlama İletişimi, Aytuğ Mermer Üzümlü, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.277-298, 2021

İnteraktif Müşteri Deneyimi

in: Tüm Yönleriyle Bütünleşik Pazarlama İletişimi, Mermer Üzümlü, Aytuğ, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.149-171, 2020

Dijital Pazarlama Dünyasında Yeni Eğilimler,

in: EKONOMİ VE İŞLETMEDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR: Büyük Veri, Dijital Pazarlama, Kamu Politikaları, Süklün, Harika, Editor, Gazi Kitapevi, Ankara, pp.73-99, 2020

TÜRKİYE PERAKENDE ELEKTRİK PİYASASI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

in: ENERJİ EKONOMİSİ - POLİTİKA PİYASA VE DÜZENLEME, Karagöl, Erdal Tanas, Editor, Umuttepe, İstanbul, pp.133-146, 2019

Other Publications