Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

An analysis of the illicit tobacco trade: The influence of the effectiveness of administrative enforcement and high taxation on illicit trade

Ardahan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.1, no.1, pp.10-20, 2022 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Existential crisis of marketing and its future

Ardahan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.2, no.2, pp.175-183, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Private Label Marketing

2. Uluslararası Dijital İşletme, Yönetim ve Ekonomi Kongresi, Mersin, Turkey, 9 - 11 September 2022, pp.1-5 Sustainable Development

STRATEGIES OF FIRMS ON ONLINE-TO-OFFLINE (O2O) COMMERCE

I. Uluslararası Dijital İşletme, Yönetim ve Ekonomi Kongresi (ICDBME2021) , Ankara, Turkey, 8 - 09 October 2021, pp.1-3

TOURISM SECTOR AT POST-COVID-19 ERA: CHALLENGES AND RECOMMENDATIONS

III. International COVID-19 and Current Issues Congress, Ankara, Turkey, 19 June 2021, pp.1-2 Sustainable Development

DIGITAL MARKETING IN INTERNATIONAL MARKETS

II. Uluslararası New York Kültürel Etkileşim ve Akademik Çalışmalar Kongresi, İstanbul, Turkey, 29 - 30 May 2021, vol.2, pp.1-12

Marketing for Older Segment

International Lale Oraloğlu Congress, İstanbul, Turkey, 22 May 2021, pp.1-10

Churn and loyalty behaviour of Turkish digital natives

29th European Regional ITS Conference, Trento, Italy, 1 - 04 August 2018, pp.1-41 Creative Commons License Sustainable Development

Books & Book Chapters

TÜKETİCİ ETKİLEŞİMİNDE KİŞİSEL BİLGİ GÜVENLİĞİ: GİZLİLİĞİN ÖNEMİNDEKİ ARTIŞ

in: TÜKETICI DAVRANIŞLARINDA MAKRO TRENDLER, Fatih ŞAHİN,Reyhan BAHAR, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.111-124, 2022 Sustainable Development

Endüstri 4.0 ve Pazarlama

in: İşletme Biliminde Muhasebe, Pazarlama ve Organizasyon Konuları, Doç. Dr. Şahin Karabulut, Editor, Ekin, Bursa, pp.259-266, 2022 Sustainable Development

Teknopazarlama

in: Dijital Çağda Pazarlama İletişimi, Aytuğ Mermer Üzümlü, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.277-298, 2021

İnteraktif Müşteri Deneyimi

in: Tüm Yönleriyle Bütünleşik Pazarlama İletişimi, Mermer Üzümlü, Aytuğ, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.149-171, 2020

Dijital Pazarlama Dünyasında Yeni Eğilimler,

in: EKONOMİ VE İŞLETMEDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR: Büyük Veri, Dijital Pazarlama, Kamu Politikaları, Süklün, Harika, Editor, Gazi Kitapevi, Ankara, pp.73-99, 2020

TÜRKİYE PERAKENDE ELEKTRİK PİYASASI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

in: ENERJİ EKONOMİSİ - POLİTİKA PİYASA VE DÜZENLEME, Karagöl, Erdal Tanas, Editor, Umuttepe, İstanbul, pp.133-146, 2019

Other Publications