Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Raising Awareness about Data-driven Learning As a Tool for Corrective Feedback among Tertiary Level English Language Teachers

III. ULUSLARARASI ÖĞRETMEN EĞİTİMİ VE AKREDİTASYON KONGRESİ, Ankara, Türkiye, 30 Kasım 2019 - 01 Ocak 2020

The Impact of Corpus-Informed Writing Feedback in Tertiary Level Preparatory Writing Classes

Towards Higher Education: Teaching for a Better World in the 21st Century, İstanbul, Türkiye, 30 Kasım - 01 Aralık 2019