Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Ambalaj Tasarımında Antropomorfik Uygulamaların Rolü Üzerine Deneysel Bir Araştırma

PPAD Pazarlama Kongresi 2019 (MMRA Marketing Congress 2019), Aydın, Turkey, 1 - 04 May 2019, pp.337-345 Creative Commons License

Books & Book Chapters

Pandemi Döneminde Değişen Tüketici Davranışları ve Yeni Trendler

in: Pandemi Döneminde Reklam, Medya ve Tüketici, Ergüven M. Sinan,Yıldız Serdar, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.51-72, 2021 Creative Commons License

Pandemi Döneminde Değişen Tüketici Davranışlarının Anlaşılması Üzerine Kavramsal Bir Değerlendirme

in: Pandemi Döneminde Reklam, Medya ve Tüketici, Ergüven M. Sinan,Yıldız Serdar, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.1-25, 2021 Creative Commons License

Pandemi döneminde yeni medya ve yeni medyanın değişen tüketici davranışları üzerindeki olası etkileri

in: Dijital dünyada pandemi: Araştırma ve tartışmalar, Ünal Çolak Figen,Yıldırım Ozan, Editor, Literatürk Academia, Konya, pp.203-235, 2021 Creative Commons License