Publications & Works

Articles Published in Other Journals

St. Thekla (Meryemlik) Archaeological Site Survey 2019

ANMED News Bulletin on Archaeology from Mediterranean Anatolia, no.18, pp.3-6, 2021 (Other Refereed National Journals)

Hagia Thekla (Meryemlik) Archaeological Site Survey, 2018

ANMED News Bulletin on Archaeology from Mediterranean Anatolia, no.17, pp.10-16, 2020 (Other Refereed National Journals)

İstanbul Deniz Surları ve Koruma Sorunları

İstanbul Araştırmaları Yıllığı, no.6, pp.111-126, 2017 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İstanbul Surları’nda Mülkiyet Değişimi

Gayrimenkul Araştırmaları Ulusal Konferansı, İstanbul, Turkey, 4 - 05 October 2019, pp.39

An Analytical Survey on Use of Materials and Construction Techniques in the Sea Walls of Istanbul

ICOFORT International Conference on the Conservation of Historic War Fortification Monuments and Sites, Shenyang, China, 27 - 28 September 2019, pp.179-188

Ayatekla (Meryemlik) Yüzey Araştırması, 2018

41. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Diyarbakır, Turkey, 17 - 21 June 2019, vol.3, pp.137-149

The Architectural and Archaeological Surveys at Hagia Thekla/Meryemlik

1st International Mersin Symposium, Mersin, Turkey, 1 - 03 November 2018

Earthquake Effects on Vernacular Buildıngs: An Examplary Study in Çerkeş/Çankırı

The Inter-ISC’18ICOMOS Inter-ISC Meeting Colloquium, Anti-Seismic Vernacular Heritage ofAnatolia and Beyond, Kastamonu, Turkey, 10 - 13 July 2018, pp.130-141

An Example of Continuity in Art and Architecture “Behram Pasha Han” in Sivas

15th International Congress of Turkish Art, Napoli, Italy, 16 - 18 September 2015

Medieval traces on the remaining parts of Istanbul Sea Walls

International Medieval Congress, Leeds, England, 6 - 09 July 2015, pp.146

Property Issues of Istanbul Sea Walls

22nd European Real Estate Society Conference, İstanbul, Turkey, 24 - 27 June 2015

Measures to preserve the surviving parts of the Golden Horn Seawalls from seismic and other risks

23rd SRA Europe Conference on Analysis and Governance of Risks Beyond Boundaries, İstanbul, Turkey, 16 June - 18 April 2014

A caravanserai from the 16th century, ’Behram Pasha Han’ in Sivas

First International Conference on Architecture and Urban Design, Tirane, Albania, 19 - 21 April 2012

Books & Book Chapters

Istanbul Sea Walls

in: A World Heritage Site Istanbul, Zeynep Ahunbay, Editor, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, pp.169-190, 2020

Belgeler Işığında İstanbul Deniz Surları'nda Osmanlı Dönemi Onarım ve Müdahaleleri

in: Prof. Dr. Zeynep Ahunbay’a Armağan, Anıt ve Sitleri Araştırma, Belgeleme, Koruma Yazıları, Deniz Mazlum, Umut Almaç, Esra Kudde, Editor, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, İstanbul, pp.221-228, 2020

Dimitriadis Efendi'nin Marmara Sahil Surları Panoraması Üzerine Değerlendirmeler / Evaluations on the Panorama of the Marmara Sea Walls by Dimitriadis Efendi

in: Dimitriadis Efendi'nin Marmara Sahil Surları Panoraması / The Panorama of the Marmara Sea Walls by Dimitriadis Efendi, Koç Üniversitesi Stavros Niarchos Vakfı Geç Antik ve Bizans Araştırmaları Merkezi, Editor, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Arkeoloji Müzeleri, İstanbul, pp.33-93, 2019

Integrated and Sustainable Preservation of Archaeological Heritage in Urban Areas

in: Smart Urban Development: Visions, Institutions and Mechanisms, Simon Huston, Editor, Routledge, Oxford, pp.290-307, 2017

Dara/Anastasiopolis Antik Kenti Araştırmaları Kapsamında Bir Belgeleme Çalışması: Kaya Mezarı

in: Mimarlık Tarihi Araştırmaları 1, Metin Ahunbay’ın İzinden Ayatekla, Binbirkilise ve Dara/Anastasiopolis Araştırmalarından Özel Konular, Saner Turgut, Ar Bilge, Mater Gizem, Editor, İTÜ Vakfi Yayınları, İstanbul, pp.41-56, 2017

Çok Partili Hayata Geçişle İstanbul’un Dönüşümü: Tarihi Kent Surları Üzerinden Bir Değerlendirme

in: Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Demokratik Kesitler, Malkoç Eminalp, Odabaşı İ. Arda, Editor, Derlem Yayınları, İstanbul, pp.263-285, 2016

A case study: Proposals for the Preservation of the Golden Horn Sea Walls

in: Managing Archaeological Heritage: Public archaeology in Europe, Sayej Ghattas J., Henson Donald, Willumsen Yvonne F., Editor, Vest-Agder-museet, Kristiansand, pp.108-121, 2015

Other Publications