Bilimsel Faaliyetler

Jüri Üyelikleri

 • Aralık 2016AGÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü

  AGÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü

  Yrd.Doç.Dr. İngilizce yeterlik sınavı (yazılı)

 • Ağustos 2016SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Fakültesi, ŞBP Bölümü

  SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Fakültesi, ŞBP Bölümü

  ŞBP Bölümü Yüksek Lisans tez jüri üyeliği

 • Aralık 2013 Abdullah Gül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi

  Abdullah Gül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi

  Mimarlık Bölümüne Araş.Gör alınması

 • Aralık 2011Abdullah Gül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi

  Abdullah Gül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi

  Araştırma Görevlisi atamaları hk.

 • Eylül 2011Abdullah Gül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi

  Abdullah Gül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi

  Bölüm kadrosuna akademik görevi atanması

 • Mayıs 2011Bozok Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ŞBP Bölümü

  Bozok Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ŞBP Bölümü

  Araş.Gör.Atanması hk.

 • Ocak 2010Bozok Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ŞBP Bölümü

  Bozok Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ŞBP Bölümü

  Öğretim Görevlisi atanması hk

 • Haziran 2006Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

  “Sürdürülebilir Kentsel Gelişme Çerçevesinde Orta Ölçekli Kentlere Dönük Kent Planlama Yöntem Önerisi başlıklı doktora tezinde jüri üyesi

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

 • 2017 - Devam Ediyor Sağlıklı Kentler Birliği Kentli dergisi

  Editörler Kurulu Üyesi

 • 2017 - Devam Ediyor International Journal of Urban and ExtraUrban studies

  Yardımcı Editör

 • 2016 - Devam Ediyor ARTIUM Mimarlık, Planllama, Tasarım ve Sanat dergisi

  Yardımcı Editör

 • 2016 - Devam Ediyor E Journal of New world Sciences Academy dergisi

  Yardımcı Editör

 • 2015 - Devam Ediyor Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi

  Değerlendirme Kurul Üyesi

 • 2015 - Devam Ediyor Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi

  Değerlendirme Kurul Üyesi

 • 2014 - Devam Ediyor Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Uluslararası İktisat ve Uluslararası İlişkiler dergisi

  Değerlendirme Kurul Üyesi

 • 2014 - Devam Ediyor International Journal of Human Sciences

  Yayın Kurul Üyesi

 • 2014 - Devam Ediyor International Journal of Human Sciences

  Editör

 • 2013 - Devam Ediyor Turizam, Tourism

  Değerlendirme Kurul Üyesi

 • 2012 - Devam Ediyor Turkish Journal of Transportation and Traffic Safety, Ulaşım ve Trafik Güvenliği Dergisi

  Danışma Kurul Üyesi

Bilimsel, Dernek Organizasyon ve Kuruluşlarındaki Üyelikler / Görevler

 • 2016 - Devam Ediyor Sağlıkl Kentler Birliği

  Üye

 • 2015 - Devam Ediyor Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresi 2 (Mayıs 2016 da yapılacak)

  Üye

 • 2015 - Devam Ediyor ELTİS

  Üye

 • 2014 - Devam Ediyor Yapı Endüstri Merkezi

  Üye

 • 2014 - Devam Ediyor Engelsiz Yaşam Birimi Komisyonu -Rektörlüğe bağlı

  Üye

 • 2013 - Devam Ediyor Trafik Güvenliği Platformu Üniversite akademik temsilcisi

  Üye

 • 1991 - Devam Ediyor Şehir Plancıları Odası

  Üye

Katıldığı Bilimsel Toplantılar

 • Eylül 2017En İyi Sağlıklı Şehirler Uygulaması Yarışması Jürisi

  Bursa

 • Mayıs 2017Sağlıklı Kentlerde Jeo Termal Kaynakların Kullanımı

  Denizli

 • Mart 2017Şehircilik Şurası 2017 3. toplantısı

  Antalya

 • Mart 2017Gelecek On yılda AGÜ Mimarlık Fakültesinin durumu hakkında Arama Konferansı

  Kayseri

 • Şubat 2017Şehircilik Şurası 2017 2. toplantısı

  Antalya

 • Ocak 2017Şehircilik Şurası- (Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca organize edilmektedir.)

  Ankara

 • Aralık 2016Trafik Güvenliği Eylem Planı İl Koordinasyon toplantısı

  Kayseri

 • Ekim 2016Sağlıklı Kentler için Yenilenebilir Enerji Sempozyumu

  Mersin

 • Ağustos 2016Sağlıklı Kentler Birliği Bilimsel Danışma Kurulu toplantısı

  Bursa

 • Mayıs 2016Mimarlık ve Yarışmalar Sempozyumu

  İzmir

 • Mayıs 2016IV. Çevre ve Tasarım Kongresi 2016,

  Kayseri

 • Mayıs 20162.Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresi

  İstanbul

 • Nisan 2016Kayseri Üst ölçekli planlar ile ilgili toplantı (Kayseri Büyük şehir Belediyesince organize edilmiştir.)

  Kayseri

 • Aralık 2015Erişebilir Kampüs uygulamaları için toplantı

  Kayseri

 • Aralık 2015Sürdürülebilir Ulaşım ve Trafik Kongresi ROTRASA-Gazi Üniv.organizasyonu

  Ankara

 • Aralık 2015Yenilikçilik, Girişimcilik Odaklı Eğitim programı semineri

  Kayseri

 • Ekim 2015Engelsiz Üniversite Bölge Toplantısı çalıştayı

  Aydın

 • Ekim 2015İstihdam İçin Koordinasyon ve Eğitim projesi çalıştayına katılım

  Kayseri

 • Eylül 20146.Gelişen Kentler Zirvesi KAYSERİ

  Kayseri

 • Eylül 2014Tarihi Kentler Birliği Zirvesi ÇEKÜL Vakfı ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi organizasyonu

  Kayseri

 • Eylül 201410. Sağlıklı Kentler Konferansı

  Kırşehir

 • Mayıs 2014FenBilKON 6 Sempozyumu

  Isparta

 • Nisan 2014Ankara Kentinin Sorunları ve Geleceği Paneli Çankaya Üniversitesi ŞBP Bölümü organazitörlüğünde

  Ankra

 • Mart 2014Birlikte Yaşam Konferansı AGÜ tarafından organize edilen

  Kayseri

 • Şubat 2014ODTÜ Sürekli Eğitim Merkezi'nde Seminerler dizisi

  Ankra

 • Şubat 201410.engelsiz Üniversite Birimleri Bölge Toplantısı, Mevlana Üniversitesi organazitörlüğünde

  Konya-

 • Aralık 2013İmar Hukuku ve Kentsel Dönüşüm Konferansı ŞPO Kayseri şubesi

  Kayseri

 • Kasım 2013Yüksek Hızılı Tren Projesi ORAN ve KOP idarelerinde yapılan toplantı

  Kayseri, Konya

 • Ekim 201318.ESRİ Kullanıcıları Konferansı

  Ankaraaa

 • Ekim 2013Ticari Araç Sürücülerinin Bilgilendirmesi Projesi toplantısı

  Kayseri

 • Eylül 2013Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesince düzenlenen Teknik gezi

  Bologna, Siena, Floransa, Roma-İTALYA

 • Eylül 2013Kerkenez kazı alanı ve Eko Araştırma merkezi teknik gezi, ziyaret

  Yozgat, Sorgun, Kerkenez

 • Eylül 2013NETCAD Kullanıcıları Konferansı

  Ankaraa

 • Haziran 2013Korunan Alanlar Çalıştayı-Su ve Orman İşleri Bakanlığı, Adana Bölge Müdürlüğü

  Kayseri

 • Mart 2013Local Governance and Democracy Symposium by Hacettepe university, Public Administration department

  Ankra

 • Şubat 2013ODTÜ Sürekli Eğitim Merkezi'nde Seminerler dizisi

  Ankaraaa

 • Temmuz 201226.AESOP Kongresi ODTÜ ŞBP Bölümü organizasyonu

  Ankara

 • Mayıs 2012Şehirleri Planlamak:Şehir Plancıları ve Kayseri paneli

  Kayseri

 • Haziran 2010TUBOP Türkiye Planlama Okulları Birliği toplantısı

  İzmir

 • Haziran 2009Kayseri'de Kırsal Alanlardaki Konut Stoğunun Yeniden Değerlendirmesi pilot çalışması

  Kayseri

 • Haziran 2005Korunan Alan Değerlendirme ve Önceliklendirme Methodolojisi RAPPAM Uygulaması

  Ankara-DPT ve Dünya Bankası organizasyonu

 • Haziran 1995Doğal, Tarihi ve Kültürel Değerlerin Korunmasına İlişkin Ulusal Çevre Eylem Planı raporu için Sekreterya görevi

  Ankara-DPT ve Dünya Bankası organizasyonu

Bilimsel Hakemlikler

 • Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

 • Ekim 2017Global Studies

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Temmuz 2017Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Haziran 2017ODTÜ Mimarlık Fakültesi dergisi

  AHCI Kapsamındaki Dergi

 • Mayıs 2017Global Studies

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Ocak 2017International Journal of Human Sciences Uluslararası İnsan Bilimleri dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Ocak 2017Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Kasım 2016Gaziantep, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ATRİUM Mimarlık, Planlama, Tasarım ve Sanat dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Mayıs 2016E Journal Of New World Sciences Academy Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Şubat 2016Uluslararsı Yönetim, İktisat ve İşletme dergisi, cilt 12, sayı:29,

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Şubat 2016E Journal Of New World Sciences Academy Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Kasım 2015International Journal of Human Sciences

  Diğer Dergiler

 • Ekim 2015Uluslararası Yönetim dergisi Pamukkale Üniversitesi

  Diğer Dergiler

 • Ekim 2015International Journal of Human Sciences

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Haziran 2015TUBİTAK Sosyal Bilimler alanında panel değerlendirme

  Diğer Dergiler

 • Mayıs 2015Cost projesi değerlendirmesi

  Diğer Dergiler

 • Mayıs 2014Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Uluslararası İktisat ve Uluslararası İlişkiler dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Nisan 2014Tourism-Turizam dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Kasım 2013Turizam Tourism dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Bilimsel Danışmalıklar

 • 2016 - Devam Ediyor Diğer

  Türkiye Sağlıkl Kentler Birliği bilimsel danışmanlık üyeliği

 • 2002 - 2002Diğer

  Kültür Bakanlığı

 • 2000 - 2000Diğer

  Yozgat Belediyesi

 • 1995 - 1996Diğer

  Kültür Bakanlığı

 • 1994 - 1996Diğer

  Kültür Bakanlığı

 • 1994 - 1996Diğer

  Kültür Bakanlığı

 • 1992 - 1995Diğer

  Kültür Bakanlığı

Bilimsel Araştırma / Çalışma Grubu Üyelikleri

 • 2013 - Devam Ediyor Develi Turizm Odaklı Kalkınma Planı DETOK Çalışma grubu

  www.detok.org.tr

  ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ, Turkey

 • 2010 - Devam Ediyor Türkiye Planlama Okulları Birliği, Şehir Plancıları Odası koordinatörlüğünde

  www.tupob.org.tr

  ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ, Turkey

 • 2010 - Devam Ediyor KBAM Kentsel Bölgesel Ağ Merkezi

  www.kbam.org.tr

  ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ, Turkey