Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

II. Dünya Savaşı Yıllarında Türkçü Dergiciliğin Bir Örneği Olarak Gök-Börü Dergisi

Journal of Universal History Studies, cilt.1, ss.134-153, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Türkiye'de Çok Partili Hayata Geçiş Sürecinde Merkeze Karşı Çevrenin Sözcüsü Olarak Serdengeçti Dergisi

2. Uluslararası Erciyes Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Kayseri, Türkiye, 27 - 29 Eylül 2019, ss.60-61

TÜRKİYE'DE ASKER-SİVİL İLİŞKİLERİNDE BİR DÖNÜM NOKTASI: 1973 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ

ATLAS 3. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Sivas, Türkiye, 28 - 30 Haziran 2019, ss.58-59

Tek Parti Döneminde Türkçü Dergiciliğin Bir Örneği Olarak Gök-Börü Dergisi

I. Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2017, ss.1-2

Kitap & Kitap Bölümleri

İlkçağlardan Modern Döneme TARİHTEN İZLER

Türkiye'de Çok Partili Hayata Geçiş Sürecinde Türkçü Muhalefetin Örneği Olarak Kızılelma Dergisi, Prof. Dr. Osman Köse, Editör, Berikan Elektronik Basım Yayın, Ankara, ss.613-634, 2018 Creative Commons License