Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2018 ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER AKADEMİK ÇALIŞMALAR SEMPOZYUMU (ISMAS)

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2016 I. ULUSLARARASI DEMOKRASİ SEMPOZYUMU"DARBELER VE TEPKİLER"

  Çalışma Grubu

  Giresun, Türkiye

Ödüller

 • Aralık 2016 AHMET YESEVİ ARAŞTIRMACI ÖDÜLÜ

  ULUSLARARASI AVRASYA EĞİTİM SENDİKALARI BİRLİĞİ (UAESEB)