Publications & Works

Articles Published in Other Journals

27 Mayıs 1960 Sonrası Merkez Sağda Bir Siyasal Aktör Olarak Ferruh Bozbeyli ve Demokratik Sağ Düşüncesi

Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, vol.126, no.248, pp.211-230, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

II. Dünya Savaşı Yıllarında Türkçü Dergiciliğin Bir Örneği Olarak Gök-Börü Dergisi

Journal of Universal History Studies, vol.1, no.2, pp.134-153, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Tükiye’nin 1960’lı Yıllarında Türkçü Basın Örneği Olarak Milli Yol Dergisi

USBIK 2020 3. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Kayseri, Turkey, 29 - 31 January 2020, pp.814-829 Creative Commons License

Türkiye’yede Çok Partili Hayata Geçiş Sürecinde Merkeze Karşı Çevrenin Sözcüsü Olarak Serdengeçti Dergisi

2. Uluslararası Erciyes Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Kayseri, Turkey, 27 - 29 September 2019, pp.60-61

Türkiye’de Asker-Sivil İlişkilerinde Bir Dönüm Noktası: 1973 Cumhurbaşkanlığı Seçimi

ATLAS 3. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Sivas, Turkey, 28 - 30 June 2019, pp.58-59

Tek Parti Dönemi Türkçü Dergiciliğinin Bir Örneği Olarak Gök-Börü Dergisi

I. Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Ankara, Turkey, 11 - 14 May 2017, pp.187-188

Books & Book Chapters

27 Mayıs 1960 Darbesine Giden Süreçte İsmet İnönü'nün Kayseri Ziyareti ve Çıkan Olaylar

in: INSAC Advances in Social and Education Sciences, Doç. Dr. Mehmet Dalkılıç, Editor, Duvar Kitabevi, Ankara, pp.51-74, 2021 Creative Commons License

Atatürk Döneminde Sağlık Politikaları ve Salgın Hastalıklarla Mücadele

in: Scıentıfıc Developments For Socıal And Educatıon Scıences, Doç. Dr. Mehmet Dalkılıç, Editor, Duvar Kitabevi, İzmir, pp.262-281, 2021 Creative Commons License

27 Mayıs 1960 Sonrası Askeri Vesayeti Meşrulaştırma Örneği Olarak Hürriyet ve Anayasa Bayramı (1963-1980)

in: New Developments in Education and Social Sciences, Doç. Dr. Mehmet Dalkılıç, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.245-270, 2020 Creative Commons License

Tek Parti Döneminde Halk Eğitiminin Bir Aracı Olarak Halkevleri

in: TARİH TOPLUM VE İNANÇ, Kazım Kartal,Fehminaz Çabuk, Editor, İksad Yayınevi, Ankara, pp.107-152, 2020 Creative Commons License

Amasya Halkevi Dergisi: Yeşilırmak Bibliyografyası

in: DİL VE EDEBİYAT ARAŞTIRMALARI, Ali Doğaner, Editor, İksad Yayınevi, Ankara, pp.87-110, 2020 Creative Commons License

Türkiye'de Çok Partili Hayata Geçiş Sürecinde Türkçü Muhalefetin Örneği Olarak Kızılelma Dergisi

in: İlkçağlardan Modern Döneme TARİHTEN İZLER, Prof. Dr. Osman Köse, Editor, Berikan Elektronik Basım Yayın, Ankara, pp.613-634, 2018 Creative Commons License