Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Evaluation of Deformation Behavior of Sand-Clay Mixture under Traffic Loads

Geo-Congress 2020: Vision, Insight, Outlook, Minnesota, Amerika Birleşik Devletleri, 25 - 28 Şubat 2020, ss.201-209

Atıksu çamuru külü ve polipropilen fiber katkılarının kumun tasıma gücüne etkisi

Uluslararası Katılımlı 7. Geoteknik Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 22 - 24 Kasım 2017, ss.1-12

Prediction of Suspended Sediment Concentration Using Fuzzy-Genetic Approach

Innovation as a Function of Engineering Development Conference, Nis, Sırbistan Ve Karadağ, 25 - 26 Kasım 2011, ss.109-124

Kitap & Kitap Bölümleri

Modeling of suspended sediment concentration carried in natural streams using fuzzy genetic approach

Computational Intelligence Techniques in Earth and Environmental Sciences, Islam T., Srivastava P.K., Gupta M., Zhu X., Mukherjee S., Editör, Springer Netherlands, Netherlands, ss.175-196, 2014