Dr.Öğr.Üyesi

HALİL İBRAHİM FEDAKAR


Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği

Eğitim Bilgileri

2018 - 2019

2018 - 2019

Post Doktora

Iowa State University, College of Engineering, Civil, Construction And Environmental Engineering, Amerika Birleşik Devletleri

2012 - 2016

2012 - 2016

Doktora

Gaziantep Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği, Türkiye

2010 - 2012

2010 - 2012

Yüksek Lisans

Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği, Türkiye

2004 - 2008

2004 - 2008

Lisans

Çukurova Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, İnşaat Mühendisliği, Türkiye

Yaptığı Tezler

2016

2016

Doktora

Performance of marginal sand improved with wastewater sludge ash and polypropylene fiber (Atıksu çamuru külü ve polipropilen fiber ile iyileştirilmiş marjinal kumun performansı)

Gaziantep Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği

2012

2012

Yüksek Lisans

Doğal akarsularda taşınan askı maddesi konsantrasyonunun bulanık genetik yaklaşımı ile modellenmesi (Modeling of suspended sediment concentration carried in natural streams using fuzzy genetic approach)

Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Araştırma Alanları

İnşaat Mühendisliği , Yol Malzemeleri, Geoteknik, Zemin Mekaniği, Zemin İyileştirmesi, Mühendislik ve Teknoloji

Akademik Unvanlar / Görevler

2020 - Devam Ediyor

2020 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

Abdullah Gül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği

2018 - 2019

2018 - 2019

Araştırmacı

Iowa State University, College Of Engineering, Civil, Construction And Environmental Engineering

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Railway Engineering

Lisans

Lisans

Introduction to Transportation and Traffic Engineering

Lisans

Lisans

Civil Engineering Drawing

Lisans

Lisans

Numerical Methods for Engineers

Lisans

Lisans

Railway Design

Lisans

Lisans

Mechanics

Lisans

Lisans

Railway Engineering

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2018

2018

Use of factorial experimental approach and effect size on the CBR testing results for the usable dosages of wastewater sludge ash with coarse-grained material

Gullu H., Fedakar H. İ.

EUROPEAN JOURNAL OF ENVIRONMENTAL AND CIVIL ENGINEERING, cilt.22, sa.1, ss.42-63, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2017

2017

Unconfined compressive strength and freeze-thaw resistance of sand modified with sludge ash and polypropylene fiber

Gullu H., Fedakar H. İ.

GEOMECHANICS AND ENGINEERING, cilt.13, sa.1, ss.25-41, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2013

2013

Fuzzy genetic approach for modeling of the critical submergence of an intake

Kocabaş F., Ünal B., ÜNAL S., Fedakar H. İ. , Gemici E.

Neural Computing and Applications, cilt.23, ss.73-82, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2021

2021

Tekrarlı trafik yükleri altında farklı kil içeriklerine sahip orta-sıkı kum-kil karışımlarının esneklik modülünün incelenmesi

Fedakar H. İ.

Niğde Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.10, sa.1, ss.351-357, 2021 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2021

2021

Yüksek Plastisiteli Kilin Esneklik Modülünü Tahmin Etmek için Yeni Bir Yapısal Model Geliştirme

Fedakar H. İ.

2nd International Conference on Access to Recent Advances in Engineering and Digitalization, Kayseri, Türkiye, 10 - 12 Mart 2021, ss.161-175

2020

2020

Evaluation of Deformation Behavior of Sand-Clay Mixture under Traffic Loads

Fedakar H. I. , Cai W., Rutherford C. J. , Çetin B.

Geo-Congress 2020: Vision, Insight, Outlook, Minnesota, Amerika Birleşik Devletleri, 25 - 28 Şubat 2020, ss.201-209

2017

2017

Atıksu çamuru külü ve polipropilen fiber katkılarının kumun tasıma gücüne etkisi

Fedakar H. İ. , Güllü H.

Uluslararası Katılımlı 7. Geoteknik Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 22 - 24 Kasım 2017, ss.1-12

2015

2015

Atıksu Çamuru Külü Kullanımının İri Daneli Zeminin Kompaksiyon Parametreleri Üzerine Etkisinin Araştırılması

FEDAKAR H. İ. , GÜLLÜ H.

Proceedings of the 6. Geotechnical Symposium, Adana, Turkey, Türkiye, 26 - 27 Kasım 2015, ss.759-764

2015

2015

Atıksu Çamuru Külü ile Kaba Daneli Zemin Karışımının CBR Performansının İncelenmesi

FEDAKAR H. İ. , GÜLLÜ H.

Proceedings of the 6. Geotechnical Symposium, Adana, Turkey, Türkiye, 26 - 27 Kasım 2015, ss.765-770

2011

2011

Prediction of Suspended Sediment Concentration Using Fuzzy-Genetic Approach

KİŞİ Ö., FEDAKAR H. İ.

Innovation as a Function of Engineering Development Conference, Nis, Sırbistan Ve Karadağ, 25 - 26 Kasım 2011, ss.109-124

Kitap & Kitap Bölümleri

2014

2014

Modeling of suspended sediment concentration carried in natural streams using fuzzy genetic approach

Kişi Ö., FEDAKAR H. İ.

Computational Intelligence Techniques in Earth and Environmental Sciences, Islam T., Srivastava P.K., Gupta M., Zhu X., Mukherjee S., Editör, Springer Netherlands, Netherlands, ss.175-196, 2014

Bilimsel Hakemlikler

Ocak 2021

Ocak 2021

JOURNAL OF MATERIALS IN CIVIL ENGINEERING-ASCE

SCI-E Kapsamındaki Dergi

Ağustos 2020

Ağustos 2020

JOURNAL OF MATERIALS IN CIVIL ENGINEERING-ASCE

SCI-E Kapsamındaki Dergi

Mayıs 2020

Mayıs 2020

CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS

SCI-E Kapsamındaki Dergi

Nisan 2020

Nisan 2020

GEOMECHANICS AND ENGINEERING

SCI-E Kapsamındaki Dergi

Kasım 2019

Kasım 2019

JOURNAL OF MATERIALS IN CIVIL ENGINEERING-ASCE

SCI-E Kapsamındaki Dergi

Şubat 2019

Şubat 2019

Geomechanics and Engineering, An International Journal

SCI-E Kapsamındaki Dergi

Ekim 2018

Ekim 2018

Journal Of Testing And Evaluation

SCI-E Kapsamındaki Dergi

Ağustos 2017

Ağustos 2017

Geomechanics and Engineering, An International Journal

SCI-E Kapsamındaki Dergi

Ödüller

Nisan 2018

Nisan 2018

Yayın Teşvik Ödülü

TÜBİTAK

Şubat 2018

Şubat 2018

Akademik Teşvik

Abdullah Gül Üniversitesi

Şubat 2018

Şubat 2018

TÜBİTAK Yayın Teşvik Ödülü

TÜBİTAK

Şubat 2017

Şubat 2017

Akademik Teşvik

Abdullah Gül ÜniversitesiKongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

2017

2017

Uluslararası Katılımlı 7. Geoteknik Sempozyumu

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2015

2015

6. Geoteknik Sempozyumu

Katılımcı

Adana-Türkiye

2011

2011

Innovation as a Function of Engineering Development Conference

Katılımcı

-Sırbistan Ve Karadağ

Burslar

2018 - 2019

2018 - 2019

2219-Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı

TÜBİTAK

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 39

h-indeksi (WOS): 4