Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2018 - 2019 Post Doktora

  Iowa State University, College of Engineering, Civil, Construction And Environmental Engineering, Amerika Birleşik Devletleri

 • 2012 - 2016 Doktora

  Gaziantep Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği, Türkiye

 • 2010 - 2012 Yüksek Lisans

  Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği, Türkiye

 • 2004 - 2008 Lisans

  Çukurova Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, İnşaat Mühendisliği, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2016 Doktora

  Performance of marginal sand improved with wastewater sludge ash and polypropylene fiber (Atıksu çamuru külü ve polipropilen fiber ile iyileştirilmiş marjinal kumun performansı)

  Gaziantep Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği

 • 2012 Yüksek Lisans

  Doğal akarsularda taşınan askı maddesi konsantrasyonunun bulanık genetik yaklaşımı ile modellenmesi (Modeling of suspended sediment concentration carried in natural streams using fuzzy genetic approach)

  Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği

Yabancı Diller

 • B2 Orta Üstü İngilizce