Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

SUSTAINABLE DEVELOPMENT: AGRICULTURAL SECTOR APPLICATIONS

6th International Conference of Strategic Research in Social Science and Education, Prag, Çek Cumhuriyeti, 12 - 14 May 2017, ss.48
Link

BUSINESS PROCESS MANAGEMENT IN HOTELS WITH A FOCUS ON DELIVERING QUALITY GUEST SERVICE

6 th I C oS R eS S E International Conference of Strategic Research in Social Science and Education, Prag, Çek Cumhuriyeti, 12 - 14 May 2017, ss.29
Link

ANALYSIS OF THE IMPACT OF QUALITY AND FOOD SAFETY CERTIFICATES ON BUSINESS PERFORMANCE: THE FOOD SECTOR CASE

6 th I C oS R eS S E International Conference of Strategic Research in Social Science and Education, Prag, Çek Cumhuriyeti, 12 - 14 May 2017, ss.34-35
Link

Kalite Güvence Sertifikalarının İşletme Performansına Etkisi: Kayseri Şeker Fab. Örneği

1st INTERNATIONAL CONFERENCE ON FOOD AND AGRICULTURAL ECONOMICS, ANTALYA, TÜRKIYE, 27-28 Nisan 2017, pp.1-7, Antalya, Türkiye, 27 - 28 April 2017, ss.100-113

Kitap & Kitap Bölümleri

İşletme ve Ekonimi Alanından Güncel Konular

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: TARIM SEKTÖRÜ UYGULAMALARI, Tüfekçi N., Editör, Lamberton Publishing, Port Louis, ss.39-51, 2017

İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Konular

KALİTE VE GIDA GÜVENLİK SERTİFİKALARININ İŞLETME PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN ANALİZİ: GIDA SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ, Tüfekçi N., Editör, Lamberton Publishing, Port Louis, ss.1-11, 2017