Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Spying 101: The RCMP’s Secret Activities at Canadian Universities, 1917-1997

Central European Journal of International Security Studies, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Rüşeym Halinde Türk Milliyetçiliği: Türk Yurdu Dergisi

Mülkiye, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

E. P. Thompson – Avam ve Görenek: Yoksulların Tarihini Okumak

Mülkiye, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

E. P. Thompson’un Ahlak Ekonomisi Kavramı Üzerine

Mülkiye, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

İşçilerin 1968’i: Metal Sektöründe Sendikalaşma Mücadelesi, 1968-1970

15. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Türkiye, 29 Kasım - 01 Aralık 2017

Ekmeğimiz ve Birliğimiz İçin: İstanbul Metal Sektöründe Kolektif Eylemler (1968-1970)

Emek Tarihi Konferansları-III, Emek ve Cumhuriyet: Türkiye İşçi Sınıfı Tarihine Eleştirel Bakışlar 1923-1980, Türkiye, 28 - 29 Ekim 2017

Türkiye’de Ulusal Kimliğin İnşasında Halk Müziği, 1923-1951

Tarih Vakfı, Vangelis Kechriotis Perşembe Konuşmaları, Türkiye, 14 Ocak 2016

For the Union Makes Us Strong: The Metal Worker’s Collective Actions in Turkey, 1968-1970

The Ankara Social Science University, Wednesday Seminars, Türkiye, 11 Mart 2015

Türk Demirdöküm’de Sınıf Mücadeleleri

13. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Türkiye, 4 - 06 Aralık 2013

Türkiye’de Fabrika Tarihi Yazmak: Kaynaklar, Olasılıklar, Sınırlılıklar

Osmanlı ve Türkiye Emek Hareketi Tarihinin Kaynakları, Türkiye, 16 - 17 Kasım 2013

Türkiye’de Fabrika Rejimi ve Siyasal Alan, 1958-1969

Tarih Vakfı Doktora Öğrencileri Kongresi, Türkiye, 2 - 04 Mayıs 2013

Folk Music Studies in the Early Republican Turkey, 1922-1952

18th Annual Tri-University Graduate History Conference, 03 Mart 2012

Erken Cumhuriyet Dönemi Müzik Reformu ve Türk Halk Müziği

9. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Türkiye, 7 - 09 Aralık 2005

Kitap & Kitap Bölümleri