Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İşçilerin 1968’i: Metal Sektöründe Sendikalaşma Mücadelesi, 1968-1970

15. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Turkey, 29 November - 01 December 2017

Ekmeğimiz ve Birliğimiz İçin: İstanbul Metal Sektöründe Kolektif Eylemler (1968-1970)

Emek Tarihi Konferansları-III, Emek ve Cumhuriyet: Türkiye İşçi Sınıfı Tarihine Eleştirel Bakışlar 1923-1980, Turkey, 28 - 29 October 2017

For the Union Makes Us Strong: The Metal Worker’s Collective Actions in Turkey, 1968-1970

The Ankara Social Science University, Wednesday Seminars, Turkey, 11 March 2015

Türk Demirdöküm’de Sınıf Mücadeleleri

13. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Turkey, 4 - 06 December 2013

Türkiye’de Fabrika Tarihi Yazmak: Kaynaklar, Olasılıklar, Sınırlılıklar

Osmanlı ve Türkiye Emek Hareketi Tarihinin Kaynakları, Turkey, 16 - 17 November 2013

Türkiye’de Fabrika Rejimi ve Siyasal Alan, 1958-1969

Tarih Vakfı Doktora Öğrencileri Kongresi, Turkey, 2 - 04 May 2013

Folk Music Studies in the Early Republican Turkey, 1922-1952

18th Annual Tri-University Graduate History Conference, 03 March 2012

Erken Cumhuriyet Dönemi Müzik Reformu ve Türk Halk Müziği

9. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Turkey, 7 - 09 December 2005

Books & Book Chapters