Araştırma Alanları

 • Makina Mühendisliği

 • Mekanik

 • Katı Cisimler Mekaniği

 • Kırılma Mekaniği

 • Sonlu Elemanlar Yöntemi

 • Mekanik Testler

 • Sürekli Ortam Mekaniği

 • Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

 • Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

 • Malzeme Testi ve Kontrolü

 • Mekanik Özellikler

 • Mekanik Metalurji

 • Metalik Malzemeler

 • Yapı-Özellik İlişkisi

 • Mühendislik ve Teknoloji