Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Economic performance assessment of residential building retrofits: a case study of Istanbul

ENERGY EFFICIENCY, cilt.10, ss.1061-1079, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Environmental assessment of external wall cladding construction

ARCHITECTURAL SCIENCE REVIEW, cilt.57, ss.215-226, 2014 (AHCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Bina Yapım Sürecinin Çevresel Performans İlkeleriyle Planlanması.

Tasarım + Kuram, no.22, ss.34-54, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Technology as a Paradigm Transforming Building Industry

1st International Conference on Architecture (ICONA), Rome, İtalya, 18 - 19 December 2019, ss.132-133

An Environmental Perspective for Architectural Detail Design

International Design and Engineering Symposium (IDES’19 ), İzmir, Türkiye, 10 - 12 October 2019, ss.526-533

Advanced Building Technologies Used in Housing Designed with Universal Design Principles

2nd International Congress on Engineering and Architecture (ENAR), Muğla, Türkiye, 22 - 24 April 2019, ss.1264-1274

On-Site Robotic Technologies in Building Construction

2nd International Congress on Engineering and Architecture (ENAR), Muğla, Türkiye, 22 - 24 April 2019, ss.1203-1212

Environmental Decision Making Model for Assessing On site Performances of Building Subcontractors

ICSAUDE 2016: 18th International Conference on Sustainable Architecture and Urban Design Engineering, İstanbul, Türkiye, 19 - 20 December 2016, cilt.12, ss.2745-2750

Bina Yapım Su recinin Çevresel Performansının Değerlendirilmesi ic in Yapım Teknolojileri Tabanlı Bir Model Önerisi

4. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 3 - 05 November 2016, ss.1156-1169

Environmental Assessment of Cladding Construction A Case Study of Residential Buildings

3rd International Environment and Design Congress, 11 - 12 December 2014, cilt.1, ss.107-118

Environmental Impact Assessment of External Wall Construction Techniques

ICWSAUD 2012-2nd International Conference-Workshop on Sustainable Architecture and Urban Design, Penang, Malezya, 3 - 05 March 2012

Bina Yapım Sürecinin Çevresel Etkilerinin Yapı Elemanları Ölçeğinde Değerlendirilmesi: Dış Duvar Sistemi Örneği,

1. Uluslararası Lisansüstü Araştırmaları Sempozyumu: Yapılı Çevre, Ankara, Türkiye, 15 - 16 October 2010, cilt.2, ss.21-26

Sustainability of the Construction Process of the Cladding Systems

ICBEST 2010-International Conference on Building Envelope Systems and Technologies, Vancouver, Kanada, 27 - 30 June 2010, cilt.1, ss.97-104

Cephe Kaplama Sistemlerinin Uygulama Süreçlerinde Sürdürülebilirlik

5. Ulusal Çatı ve Cephe Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 15 - 16 April 2010, ss.9-20

Kitap & Kitap Bölümleri

Tasarımcılar Kartal’da

Sanayi, Yeni Merkez, , Editör, TAK Kartal, Kartal Belediyesi, İstanbul, ss.158-175, 2017