Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Economic performance assessment of residential building retrofits: a case study of Istanbul

ENERGY EFFICIENCY, cilt.10, ss.1061-1079, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Environmental assessment of external wall cladding construction

ARCHITECTURAL SCIENCE REVIEW, cilt.57, ss.215-226, 2014 (AHCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Bina Yapım Sürecinin Çevresel Performans İlkeleriyle Planlanması.

Tasarım + Kuram, no.22, ss.34-54, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Çok Amaçlı Müzi̇k Sınıflarının Akusti̇k Performanslarının Hesaplamalı Yöntemlerle İncelenmesi̇

III. International Symposium On Engineering Natural Sciences and Architecture (ISENSA), Kocaeli, Türkiye, 16 Nisan 2020, ss.44-53

Technology as a Paradigm Transforming Building Industry

1st International Conference on Architecture (ICONA), Rome, İtalya, 18 - 19 Aralık 2019, ss.132-133

An Environmental Perspective for Architectural Detail Design

International Design and Engineering Symposium (IDES’19 ), İzmir, Türkiye, 10 - 12 Ekim 2019, ss.526-533

Advanced Building Technologies Used in Housing Designed with Universal Design Principles

2nd International Congress on Engineering and Architecture (ENAR), Muğla, Türkiye, 22 - 24 Nisan 2019, ss.1264-1274

On-Site Robotic Technologies in Building Construction

2nd International Congress on Engineering and Architecture (ENAR), Muğla, Türkiye, 22 - 24 Nisan 2019, ss.1203-1212

Environmental Decision Making Model for Assessing On site Performances of Building Subcontractors

ICSAUDE 2016: 18th International Conference on Sustainable Architecture and Urban Design Engineering, İstanbul, Türkiye, 19 - 20 Aralık 2016, cilt.12, ss.2745-2750

An Approach for Sustainable Buildings Architectural Deconstruction Design

ARCHDESIGN‘15 - Architectural Design Conference, 6 - 08 Temmuz 2015

Environmental Assessment of Cladding Construction A Case Study of Residential Buildings

3rd International Environment and Design Congress, 11 - 12 Aralık 2014, cilt.1, ss.107-118

Environmental Impact Assessment of External Wall Construction Techniques

ICWSAUD 2012-2nd International Conference-Workshop on Sustainable Architecture and Urban Design, Penang, Malezya, 3 - 05 Mart 2012

Bina Yapım Sürecinin Çevresel Etkilerinin Yapı Elemanları Ölçeğinde Değerlendirilmesi: Dış Duvar Sistemi Örneği,

1. Uluslararası Lisansüstü Araştırmaları Sempozyumu: Yapılı Çevre, Ankara, Türkiye, 15 - 16 Ekim 2010, cilt.2, ss.21-26

Sustainability of the Construction Process of the Cladding Systems

ICBEST 2010-International Conference on Building Envelope Systems and Technologies, Vancouver, Kanada, 27 - 30 Haziran 2010, cilt.1, ss.97-104

Cephe Kaplama Sistemlerinin Uygulama Süreçlerinde Sürdürülebilirlik

5. Ulusal Çatı ve Cephe Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 15 - 16 Nisan 2010, ss.9-20

Kitap & Kitap Bölümleri

Tasarımcılar Kartal’da

Sanayi, Yeni Merkez, , Editör, TAK Kartal, Kartal Belediyesi, İstanbul, ss.158-175, 2017