Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Siber Uzay’da Yaşanan Çatışmaların Çatışma Yönetimi Kuramları Çerçevesinde Değerlendirilmesi

Istanbul Bosphorus International Conference on Cyberpolitics and Cybersecurity, 11 - 14 Mayıs 2018