Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

A New Mathematical Model for Multiple Allocation Tree-of-Hubs Location Problem

29th European Conference on Operational Research (EURO 2018), Valencia, İspanya, 8 - 11 Temmuz 2018, ss.123

Tek Atamalı Ağaç-Yapılı p-Hub Ortanca Problemi için Yeni Bir Model

38. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği (YAEM) Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 26 - 29 Haziran 2018, ss.22

Kapasitesiz/Kapasiteli Ağaç-Yapılı p-Hub Ortanca Problemi için Yeni Bir Model

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği (YAEM) Kongresi, Ankara, Türkiye, 9 Eylül - 11 Kasım 2015, ss.157

Afet Sonrası Y ardım Dağıtım Merkezlerinin Y er Seçimi için Çok Amaçlı Bir Matematiksel Model

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği (YAEM) Kongresi, Ankara, Türkiye, 9 - 11 Eylül 2015, ss.50