Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kapasitesiz/Kapasiteli Ağaç-Yapılı p-Hub Ortanca Problemi için Yeni Bir Model

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği (YAEM) Kongresi, Ankara, Türkiye, 9 September - 11 November 2015, ss.157
Link

Afet Sonrası Y ardım Dağıtım Merkezlerinin Y er Seçimi için Çok Amaçlı Bir Matematiksel Model

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği (YAEM) Kongresi, Ankara, Türkiye, 9 - 11 September 2015, ss.50
Link

Ağaç-Yapılı p-Hub Ortanca Problemi İçin Yeni Bir Model

YAEM, Ankara, Türkiye, 9 - 11 September 2015, ss.157