Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Ana Dağıtım Üssü (Hub) Yer Seçiminde Engelleme/Kesme (Interdiction) Problemi

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği (YAEM) Kongresi, Ankara, Türkiye, 9 - 11 Eylül 2015, ss.156

Enerji Kesintilerinin Türkiye Ekonomisi Üzerindeki Etkisinin Inoperability Input/Output Modeli ile Ölçülmesi

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği (YAEM) Kongresi, Ankara, Türkiye, 9 - 11 Eylül 2015, ss.63