Araştırma Alanları

  • Endüstri Mühendisliği

  • Eniyileme Kuramı ve Yöntemleri

  • Serim/Çizge Kuramı ve Uygulamaları

  • Doğrusal Programlama

  • Tamsayı ve Karışık Tamsayı Programlama

  • Mühendislik ve Teknoloji