Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Step by Step Design Procedure of a Distribution Static Synchronous Compensator DSTATCOM

Çukurova University Journal of the Faculty of Engineering and Architecture, cilt.30, sa.1, ss.117-131, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

FOTOVOLTAİK SİSTEMLERİN PERFORMANSINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

VIII. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu (YEKSEM), Türkiye, 15 - 16 Ekim 2015