A CASE STUDY: DO MISCONCEPTIONS LEAD TO INTERGROUP CONFLICTS AT WORKPLACES?


SUKLUN H.

BUSİNESS AND MANAGEMENT STUDİES: AN INTERNATİONAL JOURNAL, cilt.2019, no.1, ss.42-57, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 2019 Konu: 7
  • Basım Tarihi: 2019
  • Dergi Adı: BUSİNESS AND MANAGEMENT STUDİES: AN INTERNATİONAL JOURNAL
  • Sayfa Sayısı: ss.42-57

Özet

 Bu çalışma, yanlış algıların çatışmalara yol açıp açmadığını incelemek ve daha fazla araştırma yapmak için bilim adamları arasında dikkati arttırmak amacı ile yapılmıştır. Çatışmaların köklerinden biri olarak yanlış algı, özellikle de uygulayıcılar tarafından kabul görse de, yanlış anlama ve çatışmalar arasında bir ilişki olup olmadığını araştırmak için pek çok deneye dayalı çalışma yoktur. Bu çalışma başlangıç noktası olarak küçük ölçekli olarak hazırlanmıştır. Konuyu daha iyi anlamaya çalışmak için olay inceleme metodu kullanılmıştır. Gruplar arasındaki durumu karşılaştırabilmek ve analiz edebilmek için iki farklı çalışma yapılmıştır. Biri grup içi, diğeri ise grup dışı olarak alınmıştır. Bu çalışmanın bulguları, yanlış algılamaların işyerlerinde çalışma ortamında çatışmaya yol açtığını ortaya koymuştur. Gruplar arasında "Biz ve Onlar" olgusunun yanı sıra gruplar arası çatışmalar gözlemlenmiştir. Çalışmanın sonuçları incelenmiştir.