A CASE STUDY: DO MISCONCEPTIONS LEAD TO INTERGROUP CONFLICTS AT WORKPLACES?


SUKLUN H.

BUSİNESS AND MANAGEMENT STUDİES: AN INTERNATİONAL JOURNAL, vol.2019, no.7, pp.42-57, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

 This study's purpose was to investigate if misconceptions lead to conflicts and increase attention among scholars for further research as well. Although misconception is one of the roots of conflicts is somehow accepted, especially by the practitioners, there are not many empirical studies conducted to investigate if there is a relationship between misconception and conflicts. This study is prepared on a small scale as a starting point. To explore the subject better case study methodology is used.  Two different studies conducted to be able to compare and analyze the situation among the groups.  One group is taken as in-group and the other group is taken as outgroup. This study's findings revealed that misconception leads to conflict at workplaces and to a hostile work environment. "We vs. them" situation among the groups and intergroup conflicts are observed. Conclusion and limitation are discussed. 

 Bu çalışma, yanlış algıların çatışmalara yol açıp açmadığını incelemek ve daha fazla araştırma yapmak için bilim adamları arasında dikkati arttırmak amacı ile yapılmıştır. Çatışmaların köklerinden biri olarak yanlış algı, özellikle de uygulayıcılar tarafından kabul görse de, yanlış anlama ve çatışmalar arasında bir ilişki olup olmadığını araştırmak için pek çok deneye dayalı çalışma yoktur. Bu çalışma başlangıç noktası olarak küçük ölçekli olarak hazırlanmıştır. Konuyu daha iyi anlamaya çalışmak için olay inceleme metodu kullanılmıştır. Gruplar arasındaki durumu karşılaştırabilmek ve analiz edebilmek için iki farklı çalışma yapılmıştır. Biri grup içi, diğeri ise grup dışı olarak alınmıştır. Bu çalışmanın bulguları, yanlış algılamaların işyerlerinde çalışma ortamında çatışmaya yol açtığını ortaya koymuştur. Gruplar arasında "Biz ve Onlar" olgusunun yanı sıra gruplar arası çatışmalar gözlemlenmiştir. Çalışmanın sonuçları incelenmiştir.