Araştırma Alanları

  • Bilgisayar Bilimleri

  • Algoritmalar

  • Benzetim ve Modelleme

  • Bilgisayar Ağları

  • Haberleşme ve Ağ Protokolleri

  • Veri Yönlendirme

  • Mühendislik ve Teknoloji