Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Greedy randomized adaptive search for dynamic flexible job-shop scheduling

JOURNAL OF MANUFACTURING SYSTEMS, cilt.56, ss.425-451, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Solving comprehensive dynamic job shop scheduling problem by using a GRASP-based approach

INTERNATIONAL JOURNAL OF PRODUCTION RESEARCH, cilt.55, ss.3308-3325, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Personnel Selection By Using Fuzzy Hybrid Multi Criteria Decision Making Methodology

Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.8, ss.953-962, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Yeşil Tedarikçi Seçim Problemi İçin Hedef Programlama ve Gri İlişkisel Analiz Yöntemi

İşletme Araştırmaları Dergisi, cilt.12, ss.955-972, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

BULANIK ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME ORTAMINDA YEŞİL TEDARİKÇİ SEÇİMİ

BUSINESS & MANAGEMENT STUDIES: AN INTERNATIONAL JOURNAL, cilt.7, ss.1850-1869, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

HİBRİT AKIŞ TİPİ ÇİZELGELEME PROBLEMİNİN SEZGİSEL ALGORITMALAR KULLANILARAK ÇÖZÜMÜ

BUSINESS & MANAGEMENT STUDIES: AN INTERNATIONAL JOURNAL , cilt.7, ss.14-25, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kril sürüsü algoritması ile atölye çizelgeleme (Job shop scheduling with krill herd algorithm)

Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, ss.61-75, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

SWARA-TOPSIS YÖNTEMİ KULLANARAK TEDARİKÇİ SEÇİMİ: BİR ÜRETİM İŞLETMESİNDE UYGULAMA

ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK KONGRESİ , Osmaniye, Türkiye, 2 - 04 Mayıs 2019, ss.2233-2239

Dual-Resource Constrained Flexible Job Shop Scheduling Problem with Weighted Superposition Attraction Algorithm

International Congress on Human-Computer Interaction, Optimization and Robotic Applications, Nevşehir, Türkiye, 5 - 07 Temmuz 2019, ss.167-170

Metaheuristic Approach to Dual-Resource Constrained Job Shop Scheduling Problem

International Conference on Applied Mathematics in Engineering (ICAME), Balıkesir, Türkiye, 27 - 29 Haziran 2018, ss.95

Weighted Superposition Attraction Algorithm for Type II Two-Sided Assembly Line Balancing Problem

International Conference on Applied Mathematics in Engineering (ICAME), Balıkesir, Türkiye, 27 - 29 Haziran 2018, ss.96

Metaheuristic Approach to Joint Preventive Maintenance and Dynamic Flexible Job Shop Scheduling

International Conference on Advances and Innovations in Engineering (ICAIE), Elazığ, Türkiye, 10 - 12 Mayıs 2017, ss.771

Analyzing the Effect of Machine Flexibility on the Scheduling Performance through Dynamic Job Shop Scheduling System

International Conference on Advances and Innovations in Engineering (ICAIE), Elazığ, Türkiye, 10 - 12 Mayıs 2017, ss.772

A Grasp Algorithm for flexible job shop scheduling problem

Uluslararası Katılımlı Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 12 - 14 Ekim 2016, ss.198-202

Event Driven Dynamic Job Shop Scheduling Under Capacity Constraints

Global Joint Conference on Industrial Engineering and Its Application Areas 2016, İstanbul, Türkiye, 14 - 15 Temmuz 2016, ss.305-312

DYNAMIC JOB SHOP SCHEDULING WITH PERIODIC AND EVENTDRIVEN RESCHEDULING METHODS

17th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, Sivas, Türkiye, 2 - 04 Haziran 2016, ss.799-807

Sezgisel yaklaşımlar ile dinamik atölye cizelgeleme probleminin çözümü

15. Üretim Arastırmaları Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 14 - 16 Ekim 2015

İki taraflı rastsal montaj hattı dengeleme ve bir işletmeye uygulanması

YA/EM 2014: Yöneylem Araştırması / Endüstri Mühendisliği Kongresi 35. Ulusal Kongresi, Ankara, Türkiye, 9 - 11 Eylül 2015

Kril sürüsü algoritmasının atölye cizelgeleme problemlerine uygulanması

Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 9 - 10 Ekim 2014

Fully fuzzy linear assignment method for MADM problems

YA/EM 2014: Yöneylem Arastirmasi / Endüstri Mühendisligi Kongresi 34. Ulusal Kongresi, Bursa, Türkiye, 25 - 27 Haziran 2014

Two sided assembly line balancing: a case study

EURO | INFORMS 2013: 26th European Conference on Operational Research, Roma, İtalya, 1 - 04 Temmuz 2013, ss.173

A review of dynamic scheduling problems

YA/EM 2013: Yöneylem Arastirmasi / Endüstri Mühendisligi Kongresi 33. Ulusal Kongresi, International IIE Conference,, İstanbul, Türkiye, 26 - 28 Haziran 2013

Kitap & Kitap Bölümleri

Yöneylem Araştırmalarında Büyük Veri

EKONOMİ VE İŞLETMEDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR: Büyük Veri, Dijital Pazarlama, Kamu Politikaları, Harika Süklün, Editör, Gazi Kitabevi, Ankara, ss.22-43, 2020