Araştırma Alanları

  • Endüstri Mühendisliği

  • Olasılıklı (Stokastik) Modelleme

  • Olasılıklı (Stokastik) Süreçler

  • Üretim Planlaması ve Kontrolü

  • Çizelgeleme (Scheduling)

  • İmalat Sistemleri Modellemesi ve Analizi

  • Hizmet Sistemleri Modellemesi ve Analizi

  • Mühendislik ve Teknoloji