Yayınlarına ISI İndekslerindeki Dergilerde En Fazla Atıf Yapılan Birimler

Birimlerin Araştırmacı Başına ISI İndekslerindeki Atıf Sayıları

Araştırmacı Başına ISI İndeksli Dergilerdeki Atıf Sayıları

Fakülte/Birim Toplam Atıf Sayısı Araştırmacı Sayısı Araştırmacı Başına Atıf Sayısı
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü 0 1 0,00
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 11 2 5,50
Bilgisayar Bilimleri Fakültesi 424 3 141,33
Eğitim Bilimleri Fakültesi 2 1 2,00
Fen Bilimleri Enstitüsü 0 2 0,00
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi 1 2 0,50
Mimarlık Fakültesi 5 11 0,45
Mühendislik Fakültesi 18593 82 226,74
Rektörlük 1892 4 473,00
Türk Dili Bölümü 0 1 0,00
Yabancı Diller Bölümü 1 1 1,00
Yaşam ve Doğa Bilimleri Fakültesi 1392 8 174,00
Yönetim Bilimleri Fakültesi 1404 19 73,89
TOPLAM 23725 137 173,18