Yayınlarına ISI İndekslerindeki Dergilerde En Fazla Atıf Yapılan Birimler

Birimlerin Araştırmacı Başına ISI İndekslerindeki Atıf Sayıları

Araştırmacı Başına ISI İndeksli Dergilerdeki Atıf Sayıları

Fakülte/Birim Toplam Atıf Sayısı Araştırmacı Sayısı Araştırmacı Başına Atıf Sayısı
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü 0 1 0,00
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 11 2 5,50
Bilgisayar Bilimleri Fakültesi 424 3 141,33
Eğitim Bilimleri Fakültesi 2 1 2,00
Fen Bilimleri Enstitüsü 0 2 0,00
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi 5 3 1,67
Mimarlık Fakültesi 6 11 0,55
Mühendislik Fakültesi 18684 81 230,67
Rektörlük 1892 4 473,00
Türk Dili Bölümü 0 1 0,00
Yabancı Diller Bölümü 1 1 1,00
Yaşam ve Doğa Bilimleri Fakültesi 1865 8 233,13
Yönetim Bilimleri Fakültesi 1544 20 77,20
TOPLAM 24434 138 177,06