Yayınlarına ISI İndekslerindeki Dergilerde En Fazla Atıf Yapılan Birimler

Birimlerin Araştırmacı Başına ISI İndekslerindeki Atıf Sayıları

Araştırmacı Başına ISI İndeksli Dergilerdeki Atıf Sayıları

Fakülte/Birim Toplam Atıf Sayısı Araştırmacı Sayısı Araştırmacı Başına Atıf Sayısı
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü 0 1 0,00
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 11 2 5,50
Bilgisayar Bilimleri Fakültesi 424 5 84,80
Eğitim Bilimleri Fakültesi 2 5 0,40
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi 147 5 29,40
Mimarlık Fakültesi 25 24 1,04
Mühendislik Fakültesi 18580 112 165,89
Rektörlük 1907 6 317,83
Türk Dili Bölümü 0 1 0,00
Yabancı Diller Bölümü 1 2 0,50
Yaşam ve Doğa Bilimleri Fakültesi 1335 9 148,33
Yönetim Bilimleri Fakültesi 1356 29 46,76
TOPLAM 23788 201 118,35