Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2018 - Continues Assistant Professor

  Abdullah Gul University, İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Sosyoloji

 • 2010 - 2013 Research Assistant

  Wilfrid Laurier University, Arts, History

Managerial Experience

 • 2021 - Continues BAP Scientific Commissioner

  Abdullah Gul University, İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Sosyoloji

 • 2020 - Continues Member of the Senate

  Abdullah Gul University, İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Sosyoloji

 • 2019 - Continues Rectorate Commissioner

  Abdullah Gul University, İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Sosyoloji

 • 2020 - 2020 Bölüm Akademik Teşvik Değerlendirme Komisyonu Üyesi

  Abdullah Gul University, İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Sosyoloji

Non Academic Experience

 • 2007 - 2010 Memur

  University, Kütüphane Daire Başkanlığı, Kütüphane

Courses

 • Undergraduate Çağdaş Türkiye'nin Tarihsel Kökenleri Sustainable Development

 • Undergraduate AGU ways Sustainable Development

 • Undergraduate Revolutions in World History Sustainable Development

 • Undergraduate History of Civilizations Sustainable Development

 • Undergraduate History of Turkish Politics Sustainable Development

 • Undergraduate Innovation and Entreprenuership Sustainable Development

 • Postgraduate The City and Literature Sustainable Development

 • Undergraduate Sustainable Development Sustainable Development

 • Undergraduate Nüfus ve Göç Sustainable Development

 • Undergraduate İnkılap Tarihi Sustainable Development

 • Undergraduate History of Turkish Revolution-1 Sustainable Development