Araştırma Alanları

  • Çevre Mühendisliği

  • Çevre Teknolojisi

  • Atıksuların Toplanması ve Arıtımı

  • Kirlilik Önleme ve Atık Azaltma

  • Su Kirliliği ve Kontrolü

  • Su Temini ve Arıtımı

  • Kimya Mühendisliği ve Teknolojisi

  • Kimyasal Teknolojiler

  • Membran Teknolojisi

  • Mühendislik ve Teknoloji