Araştırma Alanları

  • Endüstri Mühendisliği

  • Olasılıklı (Stokastik) Modelleme

  • Olasılıklı (Stokastik) Süreçler

  • Karar Kuramı

  • Çok Kriterli Karar Verme

  • Mühendislik ve Teknoloji