Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Access to Healthcare: A Survey in Istanbul

AZ ITU JOURNAL OF FACULTY OF ARCHITECTURE, cilt.11, ss.271-290, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

From a ‘border city’ to a ‘buffer city’: Changing urban life and its effects on urban heritage in Kilis

Shifting Cities: Urban Heritage in the 21st Century, New Jersey, Amerika Birleşik Devletleri, 12 - 14 Kasım 2015, ss.1

The Changing Effect of Distance Friction on Spatial Accessibility to Hospitals: A Gravity-based Measurement in Istanbul

The 55th European Congress of the Regional Science Association International, Lizbon, Portekiz, 25 - 28 Ağustos 2015, ss.1

Kitap & Kitap Bölümleri

Develi'de Sürdürülebilir Ulaşım Projeleri

Develi'de Örnek Bir Yerel Kalkınma Planlaması (DETOK): Teknik Planlamaya Geçiş, Akgül B., Çelik T., Dağlı A., Çöteli M.G., Editör, Nobel Kitabevi, Kayseri, ss.265-276, 2015

Kayseri'de Turizmin Yirminci Yüzyılı: Mekansal Dinamikler ve Gelişme Eğilimleri

Kayseri'nin Yirminci Yüzyılı, Asiliskender, B, Ceylan B, Tozoğlu, A.E., Editör, Agü Dijital Yayınlar Uygulama Ve Araştırma Merkezi, Kayseri, ss.209-224, 2012