Araştırma Alanları

  • Kimya

  • Organik Kimya

  • Aromatik Bileşikler Kimyası

  • Asimetrik Sentez Kimyası

  • Doğal Ürünler Kimyası

  • Organik Spektroskopi

  • Stereokimya ve Konformasyonal Analiz

  • Temel Bilimler