Öğr.Gör.

İBRAHİM HAKAN GÖVER


YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ

Eğitim Bilgileri

2014 - Devam Ediyor

2014 - Devam Ediyor

Doktora

Kırıkkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji, Türkiye

2010 - 2013

2010 - 2013

Yüksek Lisans

Nevşehir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji, Türkiye

1982 - 1986

1982 - 1986

Lisans

Hacettepe Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji, Türkiye

Yaptığı Tezler

2013

2013

Yüksek Lisans

Kayseri'de öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin Kayseri, Türkiye ve İslam algısı

Nevşehir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2017

2017

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Innovative approaches to teaching

ITC International/Helsinki-Finlandiya

2015

2015

Sağlık ve Tıp

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

Abdullah Gül Üniversitesi/Kayseri

2012

2012

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Managing International Offices Today

EAIE Academy/Porto-Portekiz

2011

2011

Diğer

Stratejik Yönetim

TÜSSİDE/Gebze

2009

2009

Turizm

Turist Rehberliği

İŞKUR/Kayseri

2009

2009

Diğer

AB Proje Döngüsü Eğitimi

ABİGEM/Kayseri

2004

2004

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Kişisel gelişim eğitimi

Profil İnternational/İstanbul

1997

1997

Finans

Dış Ticaret İşlemleri

TC Ziraat Bankası Eğitim Müdürlüğü/Ankara

1991

1991

Finans

İhracat İşlemleri

T. Bankalar Birliği/Ankara

1990

1990

Diğer

Avrupa Toplulukları

TODAİE/Ankara

1988

1988

Yabancı Dil

ODTÜ Master İngilizce Hazırlık

ODTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu/Ankara

1986

1986

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Felsefe Sertifikası

Hacettepe Üniversitesi

1986

1986

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Öğretmenlik Sertifikası

Hacettepe Üniversitesi/Ankara

1986

1986

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Psikoloji Sertifikası

Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Sosyoloji, Toplumsal Yapı ve Değişme

Akademik Unvanlar / Görevler

2016 - Devam Ediyor

2016 - Devam Ediyor

Öğretim Görevlisi

Abdullah Gül Üniversitesi, İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler

2011 - Devam Ediyor

2011 - Devam Ediyor

Öğretim Görevlisi

Abdullah Gül Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi

Yönetimsel Görevler

2014 - Devam Ediyor

2014 - Devam Ediyor

Diğer İdari Görev

Abdullah Gül Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, -

2012 - 2013

2012 - 2013

Uluslararası Ofis Başkanı

Abdullah Gül Üniversitesi, Uluslararası Ofis Koordinatörlüğü

2011 - 2012

2011 - 2012

Diğer İdari Görev

Abdullah Gül Üniversitesi, Rektörlük

2010 - 2011

2010 - 2011

Diğer İdari Görev

Kaymek-Kayseri B.Şehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları, Kaymek-Beyazşehir Ve Kaymek-Yeşil Mahalle, Kaymek-Beyazşehir Ve Kaymek-Yeşil Mahalle

1989 - 1999

1989 - 1999

Diğer İdari Görev

Tc Ziraat Bankası, Genel Müdürlük Ve Kayseri Şubesi, Kurumsal Krediler Ve Bireysel Krediler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2017

2017

Toplumsal bir olgu olarak suç : sosyolojik bir analiz

GÖVER İ. H. , Şenol D.

JoCReSS-Journal of Current Researches on Social Sciences, cilt.7, ss.191-208, 2017
Link

2012

2012

Akademik Personelin Yabancı Dil Durumu ve Yabancı Dil Sınavlarına Bakışı: Nevşehir Örneği

Yavuzer H., GÖVER İ. H.

Nevşehir Hacı bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi ISSN No : 2149-3871, cilt.1, ss.136-158, 2012
Link

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2018

2018

Sosyokültürel yapı çerçevesinde değişen yükseköğretim sisteminin mekansal analizi

AYTEN A. M. , GÖVER İ. H.

3.Uluslararası Yükseköğretim Çalışmaları Konferansı, Kayseri, Türkiye, 11 - 13 October 2018, ss.97-98

2018

2018

Dinliyorum o halde varım : Türkiye'de değişen toplumsal yapı ve müzik anlayışı

GÖVER İ. H. , Çizmeci B.

Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 7 - 09 April 2018, ss.85-86

2018

2018

Swapping physical exchange medium with virtual one in society: Bitcoin Case

Çizmeci B., GÖVER İ. H.

Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 7 - 09 April 2018, ss.84-85

2018

2018

Dil ve Söylem Kavramları Bağlamında Levi-Strauss ve Foucault'un görüşlerinin Karşılaştırılması

MAZMAN D. D. İ. , GÖVER İ. H.

USBİK-Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Kayseri, Türkiye, 31 January - 02 February 2018, cilt.0, no.0, ss.114
Link

2017

2017

Üniversite personelinin sosyal medya kullanım alışkanlıkları ve sosyal medyaya yönelik tutumları

Yıldız S., GÖVER İ. H.

1.Uluslararası Sosyoloji ve Ekonomi Kongresi, Kayseri, Türkiye, 24 - 26 November 2017, ss.75-103
Link

2017

2017

Küreselleşen Dünya ve Dünyevileşen Küre

GÖVER İ. H.

Scientific Cooperation for Future International Conference (SCF 2017), Antalya, Türkiye, 5 - 07 October 2017, ss.137-146
Link

2016

2016

From carrier pigeons to Twitter

GÖVER İ. H.

2.International Conference on the Changing World and Social Research (ICWSR 2016), Barcelona, İspanya, 14 - 16 October 2016
Link

2015

2015

Internationalization and Turkish Universities

GÖVER İ. H.

International Conference on Studies in Humanities and Social Sciences (SHSS 2015), Paris, Fransa, 25 - 26 November 2015, ss.227-233
Link

Kitap & Kitap Bölümleri

2018

2018

Sosyal ve Beşeri Bilimlere Dair Araştırma Örnekleri

GÖVER İ. H. , Çizmeci B.

Dinliyorum O Halde Varım: Türkiye'de Değişen Toplumsal Yapı ve Müzik Anlayışı, Acaravcı, A., Editör, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, ss.543-572, 2018
Link

Katıldığı Bilimsel Toplantılar

Ekim 2018

Ekim 2018

3. Uluslararası Yüksek Öğretim Çalışmaları Konferansı

Kayseri

Nisan 2018

Nisan 2018

Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Sempozyumu

Antalya

Ocak 2018

Ocak 2018

Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (USBİK 2018)

Kayseri

Kasım 2017

Kasım 2017

1. Uluslararası Sosyoloji ve Ekonomi Kongresi

Kayseri

Ekim 2017

Ekim 2017

3rd Scientific Cooperation for Future International Conference (SCF 2017)

Antalya

Ekim 2016

Ekim 2016

2nd Conference on the Changing World and Social Research (ICWSR 2016)

Barcelona

Ocak 2016

Ocak 2016

1.Türkiye Yükseköğretim Mevzuat Çalıştayı

Antalya

Kasım 2015

Kasım 2015

International Conference on Studies in Humanities and Social Sciences (SHSS 2015)

Paris

Eylül 2012

Eylül 2012

24th EAIE Annual Conference

Dublin

Mart 2012

Mart 2012

TASSA 2012 Annual Conference

Washington D.C.Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2016 - 2016

2016 - 2016

1.Türkiye Yükseköğretim Mevzuat Çalıştayı

Davetli Konuşmacı

Antalya-Türkiye