Öğr.Gör.Dr.

İBRAHİM HAKAN GÖVER


Yönetim Bilimleri Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Eğitim Bilgileri

2014 - 2021

2014 - 2021

Doktora

Kırıkkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji, Türkiye

2010 - 2013

2010 - 2013

Yüksek Lisans

Nevşehir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji, Türkiye

1982 - 1986

1982 - 1986

Lisans

Hacettepe Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji, Türkiye

Yaptığı Tezler

2021

2021

Doktora

Yükseköğretimde Uluslararasılaşmanın Eğitim Kalitesine Etkisi: Kayseri örneği

Kırıkkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

2013

2013

Yüksek Lisans

Kayseri'de öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin Kayseri, Türkiye ve İslam algısı

Nevşehir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2017

2017

Innovative approaches to teaching

Eğitim Yönetimi ve Planlama

ITC International/Helsinki-Finlandiya

2012

2012

Managing International Offices Today

Eğitim Yönetimi ve Planlama

EAIE Academy/Porto-Portekiz

2011

2011

Stratejik Yönetim

Diğer

TÜSSİDE/Gebze

2009

2009

AB Proje Döngüsü Eğitimi

Diğer

ABİGEM/Kayseri

1990

1990

Avrupa Toplulukları

Diğer

TODAİE/Ankara

1988

1988

ODTÜ Master İngilizce Hazırlık

Yabancı Dil

ODTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu/Ankara

1986

1986

Öğretmenlik Sertifikası

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Hacettepe Üniversitesi/Ankara

1986

1986

Psikoloji Sertifikası

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Hacettepe Üniversitesi

1986

1986

Felsefe Sertifikası

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Sosyoloji, Toplumsal Yapı ve Değişme

Akademik Unvanlar / Görevler

2016 - Devam Ediyor

2016 - Devam Ediyor

Öğretim Görevlisi Dr.

Abdullah Gül Üniversitesi, Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler

2011 - Devam Ediyor

2011 - Devam Ediyor

Öğretim Görevlisi

Abdullah Gül Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi

Yönetimsel Görevler

2012 - 2013

2012 - 2013

Uluslararası Ofis Başkanı

Abdullah Gül Üniversitesi, Uluslararası Ofis Koordinatörlüğü

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

Toplumlarda Fiziksel Paradan Dijital Paraya Geçiş: Bitcoin Örneği

Çizmeci B., GÖVER İ. H.

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.21, sa.2, ss.310-333, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2020

2020

Değişen Yükseköğretim Sistemini Sosyokültürel ve Mekansal Bağlamlarda Yeniden Düşünmek

Ayten A. M. , Göver İ. H.

Yükseköğretim Dergisi, cilt.10, sa.1, ss.1-12, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

2017

2017

Toplumsal bir olgu olarak suç : sosyolojik bir analiz

GÖVER İ. H. , Şenol D.

JoCReSS-Journal of Current Researches on Social Sciences, cilt.7, sa.2, ss.191-208, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Investigation of Health Care Workers' Stress, Depression and Anxiety Levels in terms of Work-related Violence

Biçkes M., Çizmeci B., GÖVER İ. H. , Pomak İ.

International Journal of Human Sciences, cilt.14, ss.2628-2642, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

Türkiye'nin İlk Uluslararası Ortaöğretim Kurumu: Mustafa Germirli Anadolu İmam Hatip Lisesi

GÖVER İ. H. , Yavuzer H.

E-TURKİSH STUDİES (ELEKTRONİK), cilt.10, sa.14, ss.345-362, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

Kayseri'de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Kayseri, Türkiye ve İslam Algısı

GÖVER İ. H. , Yavuzer H.

E-TURKİSH STUDİES (ELEKTRONİK), cilt.10, sa.2, ss.1025-1050, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2012

2012

Akademik Personelin Yabancı Dil Durumu ve Yabancı Dil Sınavlarına Bakışı: Nevşehir Örneği

Yavuzer H., GÖVER İ. H.

Nevşehir Hacı bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi ISSN No : 2149-3871, cilt.1, sa.2, ss.136-158, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2018

2018

Sosyokültürel yapı çerçevesinde değişen yükseköğretim sisteminin mekansal analizi

AYTEN A. M. , GÖVER İ. H.

3.Uluslararası Yükseköğretim Çalışmaları Konferansı, Kayseri, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2018, ss.97-98

2018

2018

Dinliyorum o halde varım : Türkiye'de değişen toplumsal yapı ve müzik anlayışı

GÖVER İ. H. , Çizmeci B.

Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 7 - 09 Nisan 2018, ss.85-86

2018

2018

Toplumlarda somut mübadele aracından soyut mübadele aracına geçiş : Bitcoin örneği

Çizmeci B., GÖVER İ. H.

Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 7 - 09 Nisan 2018, ss.84-85

2018

2018

Dil ve Söylem Kavramları Bağlamında Levi-Strauss ve Foucault'un görüşlerinin Karşılaştırılması

MAZMAN D. D. İ. , GÖVER İ. H.

USBİK-Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Kayseri, Türkiye, 31 Ocak - 02 Şubat 2018, cilt.0, sa.0, ss.114

2017

2017

Üniversite personelinin sosyal medya kullanım alışkanlıkları ve sosyal medyaya yönelik tutumları

Yıldız S., GÖVER İ. H.

1.Uluslararası Sosyoloji ve Ekonomi Kongresi, Kayseri, Türkiye, 24 - 26 Kasım 2017, ss.75-103

2017

2017

Küreselleşen Dünya ve Dünyevileşen Küre

GÖVER İ. H.

Scientific Cooperation for Future International Conference (SCF 2017), Antalya, Türkiye, 5 - 07 Ekim 2017, ss.137-146

2016

2016

From carrier pigeons to Twitter

GÖVER İ. H.

2.International Conference on the Changing World and Social Research (ICWSR 2016), Barcelona, İspanya, 14 - 16 Ekim 2016

2015

2015

Internationalization and Turkish Universities

GÖVER İ. H.

International Conference on Studies in Humanities and Social Sciences (SHSS 2015), Paris, Fransa, 25 - 26 Kasım 2015, ss.227-233

Kitap & Kitap Bölümleri

2021

2021

Internationalisation in the Ottoman Higher Education: Multiethnic, Multicultural and Cross-National Practices

Göver İ. H.

Research & Reviews in Social, Human and Administrative Sciences, Doç. Dr. Ayşe Çatalcalı CEYLAN,Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Batuhan KURT,Dr. Zafer ÖZOMAY, Editör, Gece Yayınevi, Ankara, ss.73-94, 2021

2018

2018

Dinliyorum o halde varım: Türkiye’de değişen toplumsal yapı ve müzik anlayışı

GÖVER İ. H. , Çizmeci B.

Sosyal ve Beşeri Bilimlere Dair Araştırma Örnekleri, Prof. Dr. Ali Acaravcı, Editör, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, ss.543-572, 2018


Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

2018

2018

3. Uluslararası Yükseköğretim Çalışmaları Konferansı

Katılımcı

Kayseri-Türkiye

2018

2018

Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Sempozyumu

Katılımcı

Antalya-Türkiye

2018

2018

Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (USBİK 2018)

Katılımcı

Kayseri-Türkiye

2017

2017

1. Uluslararası Sosyoloji ve Ekonomi Kongresi

Katılımcı

Kayseri-Türkiye

2017

2017

3rd Scientific Cooperation for Future International Conference (SCF 2017)

Katılımcı

Antalya-Türkiye

2016

2016

2nd Conference on the Changing World and Social Research (ICWSR 2016)

Katılımcı

Barcelona-İspanya

2016

2016

1.Türkiye Yükseköğretim Mevzuat Çalıştayı

Katılımcı

Antalya-Türkiye

2015

2015

International Conference on Studies in Humanities and Social Sciences (SHSS 2015)

Katılımcı

Paris-Fransa

2012

2012

24th EAIE Annual Conference

Katılımcı

Dublin-İrlanda

2012

2012

TASSA 2012 Annual Conference

Katılımcı

Washington D.C.-Amerika Birleşik Devletleri

Davetli Konuşmalar

Ocak 2016

Ocak 2016

1.Türkiye Yükseköğretim Mevzuat Çalıştayı

Çalıştay

Mevzuat Akademisi-Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 1

h-indeksi (WOS): 1