Lect. PhD İBRAHİM HAKAN GÖVER


İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası ilişkiler

Karşılaştırmalı Siyaset


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Sociology, Social Strafication and Mobility


Names in Publications: I Hakan Gover, Ibrahim H Gover, IH Gover, İH Göver, İbrahim H. Göver, İ. Hakan Göver

Metrics

Publication

25

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

1

H-Index (Scopus)

1

Project

1
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2014 - 2021

2014 - 2021

Doctorate

Kirikkale University, Instıtute Of Socıal Scıences, Sosyoloji, Turkey

2010 - 2013

2010 - 2013

Postgraduate

Nevşehir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji, Turkey

1982 - 1986

1982 - 1986

Undergraduate

Hacettepe University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji, Turkey

Dissertations

2021

2021

Doctorate

Yükseköğretimde Uluslararasılaşmanın Eğitim Kalitesine Etkisi: Kayseri örneği

Kirikkale University, Instıtute Of Socıal Scıences

2013

2013

Postgraduate

Kayseri'de öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin Kayseri, Türkiye ve İslam algısı

Nevşehir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Certificates, Courses and Trainings

2017

2017

Innovative approaches to teaching

Education Management and Planning

ITC International/Helsinki-Finlandiya

2012

2012

Managing International Offices Today

Education Management and Planning

EAIE Academy/Porto-Portekiz

2011

2011

Stratejik Yönetim

Other

TÜSSİDE/Gebze

2009

2009

AB Proje Döngüsü Eğitimi

Other

ABİGEM/Kayseri

1990

1990

Avrupa Toplulukları

Other

TODAİE/Ankara

1988

1988

ODTÜ Master İngilizce Hazırlık

Foreign Language

ODTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu/Ankara

1986

1986

Felsefe Sertifikası

Education Management and Planning

Hacettepe Üniversitesi

1986

1986

Öğretmenlik Sertifikası

Education Management and Planning

Hacettepe Üniversitesi/Ankara

1986

1986

Psikoloji Sertifikası

Education Management and Planning

Hacettepe Üniversitesi

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Sociology

Social Strafication and Mobility

Academic Titles / Tasks

2011 - Continues

2011 - Continues

Lecturer PhD

Abdullah Gul University, İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler

Managerial Experience

2012 - 2013

2012 - 2013

Head of International Office

Abdullah Gül Üniversitesi, Uluslararası Ofis Koordinatörlüğü

Courses

Undergraduate

Undergraduate

English For Politics

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2018

2018

Sosyokültürel yapı çerçevesinde değişen yükseköğretim sisteminin mekansal analizi

Ayten A. M., Göver I. H.

3.Uluslararası Yükseköğretim Çalışmaları Konferansı, Kayseri, Turkey, 11 - 13 October 2018, pp.97-98 Sustainable Development

2018

2018

Dinliyorum o halde varım : Türkiye'de değişen toplumsal yapı ve müzik anlayışı

GÖVER İ. H., Çizmeci B.

Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Sempozyumu, Antalya, Turkey, 7 - 09 April 2018, pp.85-86

2018

2018

Toplumlarda somut mübadele aracından soyut mübadele aracına geçiş : Bitcoin örneği

Çizmeci B., GÖVER İ. H.

Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Sempozyumu, Antalya, Turkey, 7 - 09 April 2018, pp.84-85

2018

2018

Dil ve Söylem Kavramları Bağlamında Levi-Strauss ve Foucault'un görüşlerinin Karşılaştırılması

MAZMAN D. D. İ., GÖVER İ. H.

USBİK-Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Kayseri, Turkey, 31 January - 02 February 2018, vol.0, no.0, pp.114

2017

2017

Üniversite personelinin sosyal medya kullanım alışkanlıkları ve sosyal medyaya yönelik tutumları

Yıldız S., GÖVER İ. H.

1.Uluslararası Sosyoloji ve Ekonomi Kongresi, Kayseri, Turkey, 24 - 26 November 2017, pp.75-103

2017

2017

Küreselleşen Dünya ve Dünyevileşen Küre

GÖVER İ. H.

Scientific Cooperation for Future International Conference (SCF 2017), Antalya, Turkey, 5 - 07 October 2017, pp.137-146

2016

2016

From carrier pigeons to Twitter

GÖVER İ. H.

2.International Conference on the Changing World and Social Research (ICWSR 2016), Barcelona, Spain, 14 - 16 October 2016

2015

2015

Internationalization and Turkish Universities

GÖVER İ. H.

International Conference on Studies in Humanities and Social Sciences (SHSS 2015), Paris, France, 25 - 26 November 2015, pp.227-233

Books & Book Chapters

2023

2023

Yükseköğretimde Uluslararasılaşma ve Kalite

Göver İ. H.

Net Kitaplık Yayıncılık, Ankara, 2023

2022

2022

The Early Figures of Sociology on Social Change: Comte and Spencer

Göver İ. H.

in: International Research in Social, Human and Administrative Sciences IX, Dr. Öğretim Üyesi Salim Sercan Sarı, Editor, Eğitim Yayınevi, Konya, pp.71-84, 2022

2022

2022

Osmanlı'dan Günümüze Kayseri Lisesi: Tarihi Yönü ve Eğitime Katkıları

Göver İ. H.

in: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Uluslararası Araştırmalar VIII, Dr. Öğr. Üyesi Murat BAŞ, Editor, Eğitim Kitabevi, Konya, pp.227-244, 2022

2022

2022

A Comparative Sogiological Review: Marx, Weber and Habermas on Modernity and Postmodernity

Mazman İ., Göver İ. H.

in: Multidisciplinary Perspectives in Educational and Social Sciences III, Prof. Dr. Mustafa Kahyaoğlu, Editor, İksad Yayınevi, Ankara, pp.121-144, 2022

2022

2022

Dil ve Söylem Kavramları Üzerinden Sosyolojik Bir Analiz: Levi-Strauss ve Foucault

Mazman I., Göver İ. H.

in: Ekonomi İdari ve Sosyal Bilimler Araştırmaları, Prof. Dr. Yüksel Akay Unvan,Doç. Dr. Ruhi İnan, Editor, Livre De Lyon (Fransa), Lyon, pp.473-487, 2022

2022

2022

Salgınların Sosyolojik Boyutu: COVID-19 Özelinde Bir Değerlendirme

Göver İ. H., Köseoğlu D. Ş.

in: Yeni Düzende Sağlık İletişimi ve Yönetimi, Doç. Dr. Banu Dayanç Kıyat, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.213-240, 2022

2021

2021

Internationalisation in the Ottoman Higher Education: Multiethnic, Multicultural and Cross-National Practices

Göver İ. H.

in: Research & Reviews in Social, Human and Administrative Sciences, Doç. Dr. Ayşe Çatalcalı CEYLAN,Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Batuhan KURT,Dr. Zafer ÖZOMAY, Editor, Gece Yayınevi, Ankara, pp.73-94, 2021

2018

2018

Dinliyorum o halde varım: Türkiye’de değişen toplumsal yapı ve müzik anlayışı

GÖVER İ. H., Çizmeci B.

in: Sosyal ve Beşeri Bilimlere Dair Araştırma Örnekleri, Prof. Dr. Ali Acaravcı, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.543-572, 2018


Congress and Symposium Activities

01 October 2018 - 01 October 2018

01 October 2018 - 01 October 2018

3. Uluslararası Yükseköğretim Çalışmaları Konferansı

Attendee

Kayseri-Turkey

01 April 2018 - 01 April 2018

01 April 2018 - 01 April 2018

Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Sempozyumu

Attendee

Antalya-Turkey

01 January 2018 - 01 January 2018

01 January 2018 - 01 January 2018

Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (USBİK 2018)

Attendee

Kayseri-Turkey

01 November 2017 - 01 November 2017

01 November 2017 - 01 November 2017

1. Uluslararası Sosyoloji ve Ekonomi Kongresi

Attendee

Kayseri-Turkey

01 October 2017 - 01 October 2017

01 October 2017 - 01 October 2017

3rd Scientific Cooperation for Future International Conference (SCF 2017)

Attendee

Antalya-Turkey

01 October 2016 - 01 October 2016

01 October 2016 - 01 October 2016

2nd Conference on the Changing World and Social Research (ICWSR 2016)

Attendee

Barcelona-Spain

28 January 2016 - 31 January 2016

28 January 2016 - 31 January 2016

1.Türkiye Yükseköğretim Mevzuat Çalıştayı

Attendee

Antalya-Turkey

01 November 2015 - 01 November 2015

01 November 2015 - 01 November 2015

International Conference on Studies in Humanities and Social Sciences (SHSS 2015)

Attendee

Paris-France

01 September 2012 - 01 September 2012

01 September 2012 - 01 September 2012

24th EAIE Annual Conference

Attendee

Dublin-Ireland

01 March 2012 - 01 March 2012

01 March 2012 - 01 March 2012

TASSA 2012 Annual Conference

Attendee

Washington D.C.-United States Of America

Invited Talks

January 2016

January 2016

1.Türkiye Yükseköğretim Mevzuat Çalıştayı

Workshop

Mevzuat Akademisi-Turkey

Citations

Total Citations (WOS): 1

h-index (WOS): 1