General Information

Institutional Information: Yönetim Bilimleri Fakültesi, Ekonomi, Iktisadi Gelişme Ve Uluslararası Iktisat
Research Areas: International Economics, Development Economics and Economic Growth